Soalan Lazim

Soalan Lazim

Table of Contents

Umum


Siapakah DearTime?

DearTime adalah syarikat insurans hayat yang pertama di bawah (Sandbox) Bank Negara Malaysia yang bertujuan untuk merapatkan jurang penembusan insurans di Malaysia dan mendemokrasikan industri insurans dengan menawarkan produk berorientasikan perlindungan sepenuhnya serta harga berpatutan yang disertakan dengan proses digital yang seluruhnya.

Bagaimana model DearTime berbeza dengan insurans tradisional?

Kami mematuhi tiga prinsip penting: kemampuan, keringkasan dan kebolehcapaian. 

 1. Berpatutan: Kami menjual produk insurans kami terus kepada anda tanpa orang tengah dan komisen. Kami juga menghapuskan perbelanjaan bukan insurans seperti pelaburan dan simpanan yang mahal dan hanya menumpukan pada perlindungan.
 2. Ringkas: Proses kami sepenuhnya digital, anda boleh membeli, mengubah, menuntut dan menggunakan fungsi-fungsi lain melalui aplikasi mudah alih kami
 3. Mudah diakses: Sesiapa sahaja boleh mendaftar sebagai Pengguna DearTime pada bila-bila masa dan dari mana-mana lokasi, untuk mngatasi masalah peratusan jangkauan rendah insurans tradisional di kawasan luar bandar.

Bagaimana saya boleh mendapatkan produk insurans DearTime?

Produk insurans DearTime boleh dibeli melalui aplikasi DearTime yang boleh dimuat turun dari AppStore atau PlayStore. Klik di sini untuk memuat turun aplikasi DearTime.

Apa jenis polisi atau produk yang ditawarkan oleh DearTime?

DearTime menawarkan 5 produk insurans hayat yang boleh diperbaharui setiap tahun iaitu Kematian, Perubatan, Hilang Upaya, Penyakit Kritikal dan Kemalangan. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjuk mengenai produk.

Siapa yang menginsuranskan dan mengunderaitan polisi insurans?

Semua produk insurans yang ditawarkan oleh DearTime diinsuranskan dan diunderaitan oleh DearTime. DearTime adalah peserta yang diluluskan dalam Pendekatan Pengawalseliaan Teknologi Kewangan (Sandbox) Bank Negara Malaysia. Kelulusan diperlukan untuk dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 setelah tamat pengajian dari Sandbox.

Adakah DearTime diinsuranskan semula?

Ya, polisi insurans DearTime diinsuranskan semula oleh syarikat insurans semula – Malaysia Life Reinsurance Group Berhad (MLRe). Syarikat insurans semula adalah syarikat yang memberikan perlindungan kewangan kepada syarikat insurans seperti risiko pemindahan, mengurangkan keperluan modal, dan pembayaran tuntutan yang lebih rendah.

Bagaimana saya boleh menghubungi DearTime?

Anda sentiasa dapat menghubungi kami melalui sembang langsung yang terdapat di aplikasi atau jika anda lebih suka bercakap dengan kami secara langsung, anda boleh menghubungi kami di +603-86053511.

Bagaimana anda menjaga maklumat peribadi dan sulit saya?

Kami sangat menghargai dan menghormati privasi anda (lihat Dasar Privasi kami). Kami tidak akan menjual maklumat anda, atau berkongsi dengan sesiapa kecuali untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kami dan sebarang promosi kami.

Permohonan


Bagaimana saya memohon untuk produk insurans DearTime?

Sebagai permulaan, muat turun aplikasi DearTime dan cipta akaun. Maklumat peribadi seperti kewarganegaraan, agama, nombor kad pengenalan, alamat, pekerjaan, dan pendapatan mesti dilengkapkan. Anda boleh memilih produk yang ingin anda beli dari menu “Polisi”. Selepas itu, anda akan dibimbing melalui proses aplikasi digital sepenuhnya kami.

Adakah saya perlu menjalani pemeriksaan perubatan untuk membeli produk insurans DearTime?

Pemeriksaan perubatan tidak diperlukan. Anda hanya perlu melengkapkan tinjauan perubatan melalui aplikasi mudah alih kami.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon produk insurans DearTime?

Anda perlu menyediakan dokumen pengenalan diri anda (iaitu, MyKad/ pasport) untuk melakukan pengesahan e-KYC.

Apa itu e-KYC?

KYC adalah singkatan dari “Know Your Customer”. Bank Negara Malaysia telah mewajibkan bahawa institusi kewangan mesti melaksanakan KYC sebelum memberikan sebarang perkhidmatan kewangan kepada pelanggan. KYC dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan identiti dan mengesahkan bukti kelayakan mana-mana pelanggan. Proses e-KYC atau KYC tanpa kertas, adalah proses mengesahkan bukti kelayakan pelanggan secara elektronik.

Apakah proses pengesahan e-KYC?

Anda perlu mengikuti arahan di aplikasi untuk mengambil gambar diri anda dan gambar dokumen pengenalan diri anda. Program e-KYC kami dapat mengesan selfie anda secara langsung dan oleh itu anda mesti menghadirkan diri ke kamera untuk melengkapkan pengesahan.

Bagaimana jika saya gagal membuat pengesahan e-KYC?

Tidak perlu risau, perkhidmatan pelanggan kami akan menghubungi anda untuk membantu anda menyelesaikan proses pengesahan. Anda juga boleh menghubungi kami melalui fungsi perkhidmatan langsung.

Mengapa saya perlu melalui proses penamaan?

Dengan berbuat demikian, ini akan membolehkan kami membayar amaun tuntutan yang diluluskan kepada penama anda setelah kematian anda. Sekiranya tidak ada penamaan, amaun akan dibayar kepada pelaksana Perintah Probet atau Surat Kuasa Mentadbir, yang akan mengambil masa bertahun-tahun.

Oleh itu, kami menjadikan pencalonan itu wajib agar orang yang anda sayangi mendapat bantuan kewangan secepat mungkin. Anda perlu melantik pemegang amanah sekiranya polisi anda menjadi polisi amanah. Anda boleh merujuk kepada Solan Lazim Pencalonan untuk maklumat lebih lanjut.

Bolehkah saya tidak menguntukkan premium saya pada Kesyukuran?

Kesyukuran telah disertakan dalam premium anda sebagai tindakan pemberian hadiah untuk berkongsi kasih dan sayang kepada orang lain. Ini adalah salah satu prinsip kami untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Oleh itu, anda bebas untuk memperuntukkan 10% premium anda kepada diri sendiri (untuk kumpulan B40 sahaja), Perujuk atau Insurans Tajaan. Anda boleh merujuk kepada Soalan Lazim Kesyukuran untuk maklumat lebih lanjut.

Mengapa saya perlu mendaftar akaun bank?

Ini adalah untuk membolehkan DearTime membayar apa-apa amaun tuntutan atau wang yang kena dibayar kepada anda.

Saya tidak mempunyai kad kredit/debit; adakah cara lain untuk membayar?

Kami hanya menerima pembayaran dengan kad kredit/debit untuk mengaktifkan debit automatik, yang boleh memastikan premium anda dibayar tepat pada masanya dan bahawa perlindungan anda tidak terganggu kerana tiada pembayaran.

Bagaimana saya dapat mengetahui jika polisi saya telah diluluskan?

Setiap kali pembelian anda berjaya, anda akan segera menerima pemberitahuan dari aplikasi dan anda sentiasa dapat mendapat maklumat polisi anda seperti Kontrak Polisi dan Lampiran Keterangan Produk dan butiran lain dalam menu “Polisi” aplikasi mudah alih kami.

Penamaan & Amanah


Apa itu Penamaan?

Proses di mana pemilik kontrak menamakan satu atau lebih orang (“Penama”) untuk menerima wang polisi sekiranya kematian berlaku dikenali sebagai penamaan.

Sesuai dengan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (“FSA 2013”), dalam kes pemilik kontrak bukan Muslim, amanah akan dibuat untuk penama dalam keadaan berikut:

 1. Sekiranya penama adalah pasangan atau anak pemilik kontrak, atau
 2. Sekiranya penama adalah ibu bapa pemilik kontrak (dengan syarat tidak ada pasangan atau anak yang masih hidup pada masa penamaan tersebut).

Mengapa penting untuk membuat penamaan?

Ini adalah untuk memastikan penama anda menerima wang polisi setelah kematian anda. Sekiranya tidak ada penamaan, wang polisi akan dibayar kepada pelaksana Perintah Probet atau Surat Kuasa Mentadbir, yang akan mengambil masa bertahun-tahun.

Ia akan bermanfaat bagi orang yang anda sayangi mendapat akses segera ke wang polisi.

Bagaimana saya serahkan penamaan saya?

Kami telah menjadikan proses penamaan lebih mudah untuk anda secara digital. Kami menjadikan penamaan wajib semasa proses pembelian polisi kami. Yang harus anda lakukan ialah mengisi butiran penama di bahagian penamaan semasa anda membeli produk kami. Penama anda akan diberitahu selepas itu.

Adakah perkara yang perlu dilakukan oleh penama saya setelah saya menyerahkan penamaan saya?

Sekiranya penama anda adalah pengguna DearTime yang berdaftar, dia akan menerima pemberitahuan dalam aplikasi kami setelah anda selesai penamaan.

Sekiranya penama anda bukan pengguna DearTime, dia akan menerima jemputan e-mel kami untuk memuat turun aplikasi kami dan mendaftar sebagai pengguna. Harap maklum bahawa penama anda mesti mendaftar sebagai pengguna kami untuk membuat tuntutan.

Siapa saya boleh menamakan?

Anda boleh menama sesiapa sahaja yang anda mahukan.

Bagi pemilik kontrak bukan Islam, jika anda menama pasangan, anak, atau ibu bapa anda (jika tidak ada pasangan atau anak yang masih hidup), amanah akan dibuat untuk memastikan mereka akan menerima wang polisi dengan bermanfaat.

Sekiranya anda menama orang lain atau dalam kes pemilik kontrak beragama Islam, penama anda akan menerima wang polisi sebagai pelaksana dan menjadi sebahagian daripada harta pusaka anda tertakluk kepada hutang anda.

Bolehkah saya menama lebih daripada satu orang?

Ya, anda boleh menama lebih daripada satu orang. Jumlah peruntukan semua penama mestilah 100%.

Bolehkah saya memperuntukkan semua wang polisi saya ke DearTime – Dana Amal?

Ya, anda boleh memberikan sebahagian atau semua wang polisi anda ke DearTime – Dana Amal. Anda perlu mengisi Borang Penyerahan Hak yang terdapat di aplikasi kami.

Di mana saya boleh mendapatkan butiran penaman saya?

Anda boleh dapat perincian penamaan anda di menu “Butiran Benefisiari” di dalam aplikasi kami atau dalam kontrak polisi anda.

Saya dapati ada “status” di bawah nama penama saya; apakah maksudnya?

Status” menunjukkan kemajuan penamaan anda, sila rujuk definisi di bawah:

 1. “Belum Selesai” – Ini menandakan bahawa penama anda belum mendaftar sebagai pengguna dengan kami, dan penamaan tidak lengkap.
 2. “Berdaftar” – Penamaan anda selesai.

Bolehkah saya menukar penamaan saya?

Ya, anda boleh mengemas kini atau menukar penama anda melalui aplikasi kami. Walau bagaimanapun, jika polisi anda adalah polisi amanah, sebarang perubahan memerlukan persetujuan pemegang amanah.

Bolehkah saya mempunyai penama yang berbeza untuk perlindungan yang berbeza yang saya beli dari DearTime?

Tidak, penama anda akan sama untuk semua perlindungan.

Bagaimana jika penama saya meninggal dunia sebelum saya?

Anda boleh menama satu atau lebih penama untuk menggantikan penama yang meninggal dunia. Sekiranya anda tidak membuat penggantian penama, wang polisi penama yang meninggal dunia akan dibayar kepada penama lain anda yang masih hidup mengikut peruntukan masing-masing.

Bagaimana jika penama saya meninggal dunia sebelum tuntutan saya dibayar?

Jika terdapat lebih dari satu penama, kami akan membayar penama yang masih hidup mengikut peruntukan masing-masing. Sekiranya tidak ada penama lain, kami akan membayar amaun tuntutan kepada pelaksana atau pentadbir anda yang sah. Sekiranya tidak ada pelaksana atau pentadbir yang sah pada masa pembayaran, kami akan membayar kepada pasangan, anak atau ibu bapa (dalam susunan itu) mengikut dengan Seksyen 6 Akta Pengagihan 1958.

Sekiranya polisi itu polisi amanah, amaun tersebut akan masuk ke harta penama.

Bagaimana saya melantik pemegang amanah saya?

Kami telah menjadikan proses pelantikan pemegang amanah lebih mudah untuk anda secara digital. Setelah kami mengesahkan bahawa polisi anda adalah polisi amanah, kami akan memaparkan senarai pemegang amanah yang layak (yang merupakan penama anda), anda diminta untuk memilih satu pemegang amanah atau anda boleh melantik pemegang amanah yang lain dengan memberikan butiran mengenai pemegang amanah tersebut. Mana-mana orang yang berumur 18 tahun ke atas kecuali pemilik kontrak boleh menjadi pemegang amanah.

Anda perlu melengkapkan borang Penamaan / Pemegang Amanah yang tersedia di menu ” Perincian Penerima”. Jika tidak, polisi anda akan dianggap sebagai tiada pemegang amanah yang dilantik.

Apa yang berlaku sekiranya tiada pemegang amanah dilantik?

Sekiranya pemegang amanah tidak dilantik, penama yang kompeten menjadi pemegang amanah. Sekiranya tiada penama yang kompeten, ibu bapa penama selain daripada pemilik kontrak akan menjadi pemegang amanah. Sekiranya tidak ada ibu bapa yang masih hidup, Pemegang Amanah Awam atau syarikat amanah yang dilantik oleh pemilik kontrak boleh menjadi pemegang amanah.

Sekiranya saya menama anak saya dan saudara atau bapa saya, adakah ini dianggap sebagai polisi amanah?

Polisi anda akan diklasifikasikan sebagai polisi amanah separa, amanah akan dibuat untuk anak anda tetapi bukan saudara atau bapa anda.

Bagaimana kesannya kepada saya sebagai pemilik kontrak sekiranya insurans polisi saya adalah polisi amanah?

Anda tidak boleh mebuat pengurusan polisi tanpa persetujuan pemegang amanah anda. Pengurusan bermaksud: Menambah penama selain pasangan, anak, atau ibu bapa anda; Membatalkan penamaan; Mengubah atau membatalkan polisi; Menetapkan atau menjanjikan polisi sebagai jaminan.

Insurans Tajaan


Apa itu Insurans Tajaan?

Insurans Tajaan adalah perlindungan insurans yang ditaja sepenuhnya oleh DearTime – Dana Amal khusus untuk kumpulan B1 dan B2 warganegara Malaysia yang mempendapatan isi rumah bulanan sehingga RM 3,169. Ini adalah inisiatif DearTime untuk meningkatkan kadar penembusan insurans di kalangan rakyat Malaysia. Insurans Tajaan adalah yang pertama seumpamanya dan merupakan inisiatif untuk menyebarkan kasih sayang dengan menyumbang semula kepada masyarakat.

Bagaimana penajaan Insurans Tajaan berfungsi?

Produk kami merangkumi Kesyukuran yang membolehkan pemilik polisi memperuntukkan hingga 10% daripada premium insurans mereka kepada DearTime – Dana Amal. Setelah Dana Amal mencukupi untuk menaja insurans, kami akan segera mengaktifkan Insurans Tajaan untuk pemohon yang layak berdasarkan susunan senarai menunggu Insurans Tajaan.

Siapa yang layak mengambil bahagian dalam Insurans Tajaan?

Kumpulan B1 dan B2 warganegara Malaysia yang berpendapatan isi rumah bulanan sehingga RM3,169 boleh mendaftar untuk mendaftar tajaan Insurans Tajaan.

Bagaimana saya boleh mendaftar untuk ditaja untuk Insurans Tajaan?

Pada mulanya, anda perlu memuat turun aplikasi DearTime dan mendaftar sebagai pengguna. Setelah didaftarkan dan jika pendapatan bulanan isi rumah anda adalah <= RM3,169, anda boleh memohon Insurans Tajaan. Anda perlu mendaftarkan bilangan ahli isi rumah anda, identiti, pekerjaan, dan bukti pendapatan setiap anggota untuk proses pengesahan kelayakan. Setelah berjaya pengesahan, anda akan ditaja berdasarkan susunan senarai menunggu Dana Amal. Sekiranya permohonan anda ditolak, anda boleh memilih untuk membeli insurans DearTime anda sendiri.

Bagaimana saya boleh memeriksa status permohonan Insurans Tajaan saya?

Anda boleh menyemak status permohonan anda di aplikasi kami. Apabila permohonan anda diterima, kami akan mendaftarkan anda dalam senarai menunggu Insurans Tajaan. Setelah Insurans Tajaan anda berkuat kuasa, kami akan memberitahu anda melalui e-mel dengan salinan kontrak polisi. Anda juga boleh mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dari aplikasi kami.

Apa faedah yang ditawarkan di bawah Insurans Tajaan?

Insurans DearTime mempunyai lima produk yang disediakan untuk Insurans Tajaan. Untuk produk Kematian, Hilang Upaya, Penyakit Kritikal dan Kemalangan, anda boleh memilih jumlah perlindungan sehingga had maksimum yang dinyatakan dalam jadual di bawah. Perlindungan Perubatan hanya terhad pada rawatan di Hospital Kerajaan.

KumpulanKematianHilang UpayaPenyakit KritikalKemalangan
Kanak-kanak (umur <= 15)15,00010,00010,000Sehingga Jumlah
Perlindungan
Kematian
yang dipilih
Pelajar (umur >= 16)20,00015,00015,000
Suri Rumah20,00015,00015,000
Pesara20,00015,00015,000
Kumpulan Pekerja25,00025,00025,000

 

Berapa lamakah tempoh perlindungan Insurans Tajaan saya?

Perlindungan Insurans Tajaan anda berkuat kuasa selama 1 tahun dan pembaharuan bergantung pada kelayakan anda dan ketersediaan Dana Amal.

Adakah Insurans Tajaan saya akan diperbaharui secara automatik setiap tahun?

Pembaharuan tidak automatik. Setiap tahun, kami perlu mengesahkan kelayakan anda sekali lagi. Anda akan diminta untuk mengemas kini semula bilangan ahli rumah anda, identiti, pekerjaan dan bukti pendapatan setiap ahli 30 hari sebelum setiap tarikh pembaharuan.

Apa yang akan berlaku pada perlindungan saya sekiranya Dana Amal DearTime tidak mencukupi?

Insurans Tajaan anda akan dihentikan dan anda akan dimasukkan kembali ke senarai menunggu Insurans Tajaan sekiranya Dana Amal DearTime tidak mencukupi semasa pembaharuan. Perlindungan anda akan diaktifkan semula apabila dana yang mencukupi tersedia, tertakluk pada terma dan syarat.

Bolehkah saya mengubah perlindungan saya?

Ya anda boleh. Walau bagaimanapun, anda hanya dapat mengubah perlindungan anda semasa pembaharuan tertakluk kepada had maksimum.

Bolehkah saya membatalkan perlindungan saya setelah berjaya menaja Insurans Tajaan?

Ya, anda boleh membatalkan perlindungan anda dalam masa 15 hari dari tarikh mula perlindungan anda dan premium yang dibayar akan dikembalikan kepada Dana Amal DearTime.

Program Rujukan


Apa itu Program Rujukan?

DearTime Berhad memberi peluang kepada penyokong jenama untuk mengikut serta dalam Program Rujukan. Perujuk berpeluang mendapatkan pendapatan tambahan dengan merujuk keluarga dan rakan untuk mendaftar dan membeli produk insurans DearTime.

Apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi Perujuk?

Anda perlu mendaftar sebagai pengguna DearTime (Individu atau Korporat) dan melengkapkan pengesahan identiti di aplikasi kami dan mendaftar akaun bank yang sah. Setelah pendaftaran selesai, anda boleh mula menjemput keluarga dan rakan.

Bagaimana saya menghantar jemputan kepada keluarga dan rakan saya?

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, terdapat dua pilihan untuk menjemput keluarga dan rakan melalui aplikasi mudah alih kami: –

 1. Anda boleh berkongsi pautan rujukan unik anda kepada keluarga dan rakan anda melalui media sosial, aplikasi sembang atau e-mel.
 2. Anda juga boleh memaparkan atau memuat turun kod QR rujukan unik anda dan menyediakannya untuk sesiapa sahaja untuk mengimbas dan menjadi pengguna DearTime.

Bagaimana saya dapat memastikan bahawa nama saya akan didaftar sebagai Perujuk bagi mereka yang telah saya jemput?

Para jemputan anda mesti memuat turun aplikasi mudah alih DearTime menggunakan pautan rujukan unik anda atau kod QR dan melengkapkan pendaftaran. Jemputan anda akan menjadi “Pihak yang Dirujuk” anda setelah mereka mendaftar sebagai pengguna DearTime.

Apa yang boleh saya dapatkan untuk menyertai Program Referral DearTime ini?

Untuk setiap polisi insurans DearTime yang dimiliki oleh Orang yang Dirujuk anda, mereka dapat menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan memperuntukkan sehingga 10% premium insurans kepada anda sebagai Kesyukuran (hadiah).

Bilakah saya akan menerima Kesyukuran saya?

Kesyukuran akan dikreditkan ke akaun bank berdaftar anda pada hari ke-15 setiap bulan. Anda boleh mendapatkan laporan pembayaran di bawah menu “Rujukan” pada aplikasi DearTime.

Bolehkah saya menjadi Perujuk sekiranya saya tidak dilindungi insurans DearTime?

Ya, walaupun anda belum membeli produk kami, anda boleh menjadi Perujuk kami.

Bolehkah Orang yang Dirujuk menukar Perujuknya?

Tidak.

Bolehkah Orang yang Dirujuk memperuntukkan Kesyukuran kepada beberapa Perujuk?

Tidak. Setiap masa, setiap Orang yang Dirujuk hanya akan mempunyai satu Perujuk.

Adakah Kesyukuran itu sekali atau berterusan?

Perujuk akan menerima hadiah tersebut selama-lamanya selagi Orang yang Dirujuk terus memperuntukkan Kesyukuran kepada Perujuk dan polisi insurans tetap aktif.

Apa yang akan berlaku pada Kesyukuran sekiranya Perujuk meninggal dunia?

Perujuk meninggal dunia, pembayaran Kesyukuran akan diperuntukkan semula kepada Insurans Tajaan.

Beli Insurans Untuk Orang Lain


Apa itu Beli Insurans Untuk Orang Lain?

Membeli insurans untuk mendapat perlindugan dari kerugian kewangan sekiranya berlaku kejadian malang adalah sangat penting, DearTime juga memahami keinginan untuk melindungi bukan sahaja diri anda tetapi juga orang yang anda sayangi. Oleh sebab itu, DearTime menawarkan  “Beli Insurans untuk Orang Lain”, yang membolehkan anda membeli insurans untuk sesiapa sahaja.

Bagaimana Beli Insurans untuk Orang Lain berfungsi?

Langkah-langkah berikut menunjukkan Beli untuk Orang Lain:

 1. Pada mulanya, anda mesti mengisikan maklumat untuk orang yang anda ingin membeli insurans (“pemilik kontrak” atau “pihak yang diinsuranskan” jika orang tersebut berusia di bawah 16 tahun) dalam aplikasi mudah alih kami.
 2. Kemudian anda boleh memilih produk insurans dan mengikuti proses permohonan digital penuh (iaitu, e-KYC, pendaftaran akaun bank, dan pendaftaran pembayaran kad kredit / debit).
 3. Sebelum mencajkan kad kredit / debit anda untuk pembayaran premium, kami akan memberitahu pemilik kontrak dan meminta kesetujuan untuk menerima tawaran anda.

Apakah perbezaan antara pemilik kontrak dan pihak yang diinsuranskan?

“Pemilik Kontrak” bermaksud orang yang disebut dalam kontrak polisi yang memiliki kontrak dan dapat menggunakan semua hak, hak istimewa, dan pilihan yang ada di bawah kontrak. “Pihak yang Diinsuranskan” adalah orang yang dilindungi di bawah kontrak.

Selain untuk polisi di mana anak berusia di bawah 16 tahun, Pemilik Kontrak dan Pihak yang Diinsuranskan adalah orang yang sama.

Adakah terdapat kriteria mengenai orang yang saya pilih untuk membeli insurans?

Anda boleh membeli untuk sesiapa yang berumur 14 hari, tetapi pemilik kontrak mestilah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun ke atas. Selain itu, anda tidak boleh menjadi penamanya untuk insurans yang dimilikinya jika dia bukan:

 1. Pasangan anda, atau
 2. Anak anda, atau
 3. Ibu bapa anda, atau
 4. Adik beradik anda, atau
 5. Cucu anda.

Bolehkah saya membeli insurans untuk anak saya yang berumur di bawah 16 tahun?

Anda boleh. Kami menerima permohonan dari kanak-kanak semuda 14 hari. Walau bagaimanapun, jika anak anda berusia di bawah 16 tahun, anda mesti mendaftarkannya terlebih dahulu di bawah akaun pengguna DearTime anda sebelum membeli insurans. Anda kemudian akan menjadi pemilik kontrak untuk polisi insurans anak anda dan anak anda adalah pihak yang diinsuranskan dari polisi tersebut.

Bolehkah saya melantik orang lain untuk menjadi pemilik polisi anak saya?

Anda tidak boleh.

Bagaimana DearTime akan memberitahu pemilik kontrak?

Langkah di bawah menunjukkan bagaimana kami memberitahu pemilik kontrak:

 1. Sekiranya pemilik kontrak sudah menjadi pengguna DearTime, kami akan memberitahu dia melalui aplikasi kami.
 2. Sekiranya pemilik kontrak bukan pengguna kami, kami akan menghantar e-mel yang memaklumkan tawaran anda kepadanya.
 3. Sebelum dia dapat menerima tawaran anda, dia mesti memuat turun aplikasi kami terlebih dahulu dan mendaftar sebagai pengguna.

Bagaimana jika pemilik kontrak tidak menjawab atau menolak tawaran membeli insurans untuknya?

Pemilik kontrak mempunyai masa lima hari untuk menerima tawaran anda. Sekiranya dia tidak bertindak balas selepas itu, atau bertindak balas tetapi menolak tawaran anda, tawaran anda menjadi batal. Sekiranya anda ingin mencuba lagi, anda perlu menghantar semula permohonan.

Apakah produk insurans yang boleh saya beli untuk orang lain?

Anda boleh memilih mana-mana produk atau pelbagai produk, tertakluk pada usia maksimum Pihak yang Dilindungi seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

ProdukUmur Maksimum(tahun)
Kematian65
Hilang Upaya65
Penyakit Kritikal60
Kemalangan65
Perubatan55

 

Bolehkah saya membeli insurans untuk seseorang yang memohon Insurans Tajaan DearTime?

Anda boleh. Kami akan memberitahu pemilik kontrak supaya dia dapat memutuskan sama ada akan menerima tawaran anda atau meneruskan permohonan insurans tajaan. Setelah dia menerima tawaran anda, kami akan mengeluarkannya dari insurans tajaan.

Bilakah kad kredit/debit saya akan dicajkan untuk pembayaran premium?

Setelah pemilik kontrak menerima tawaran anda, kami akan segera mencajkan kad kredit/debit anda untuk pembayaran premium, dan pembayaran berulang akan dikreditkan berdasarkan frekuensi (bulanan atau tahunan) yang telah anda pilih.

Sekiranya pemilik kontrak sudah mempunyai polisi DearTime, premium pertama akan diprorata berdasarkan jangka masa perlindungan sehingga tarikh akhir premium berikutnya, dan pembayaran berulang akan dikreditkan berdasarkan tarikh akhir premium polisi itu.

Bolehkah saya membatalkan polisi selepas pembelian?

Ya, anda boleh:

 1. Sekiranya anda membatalkan polisi anda dalam masa 15 hari dari tarikh kontrak, kami akan mengembalikan premium yang telah dibayar anda ke akaun bank anda.
 2. Selepas tempoh pembatalan selama 15 hari, anda boleh membatalkan polisi itu bila-bila masa tetapi tidak akan ada bayaran balik premium.
 3. Dalam mana-mana senario yang dijelaskan di atas, kami akan memberitahu kepada pemilik kontrak dahulu sama ada mereka ingin meneruskan perlindungan dengan pembayaran sendiri atau tidak.

Bolehkah saya mengubah polisi selepas pembelian?

Ya, anda boleh mengubah perlindungan bila-bila masa anda mahu. Walau bagaimanapun, perubahan tersebut memerlukan persetujuan daripada pemilik kontrak berdasarkan hak kontrak. Sekiranya polisi tersebut adalah polisi amanah (lihat Soalan Lazim Penamaan dan Amanah), sebarang pembatalan atau pegurangan perlindungan memerlukan persetujuan pemegang amanah. Kami akan memberitahu pemilik kontrak dan pemegang amanah (jika perlu) mengenai perubahan tersebut dan hanya akan melaksanakan perubahan tersebut setelah mendapat persetujuan.

Tabung Masa


Apa itu Tabung Masa?

Konsep Time Tube dilahirkan dari falsafah DearTime mengenai betapa berharganya dan terhad masa bagi kita. Terjemahan Bahasa Melayu adalah “Tabung Masa”, yang diilhamkan oleh Tabung Buluh – buluh berbentuk dengan celah untuk memasukkan duit syiling dan wang kertas, yang secara tradisional digunakan di Malaysia untuk menjimatkan wang.

Bagaimana Tabung Masa berfungsi?

Semua pengguna DearTime yang mempunyai perlindungan aktif dengan DearTime akan secara automatik mengumpulkan Masa setiap saat mereka hidup. Dalam aplikasi DearTime, anda dapat melihat berapa banyak Masa yang telah anda kumpulkan di Tabung Masa anda. Kami akan segera melancarkan fasa Tabung Masa seterusnya, jadi nantikan untuk mengetahui apa rahsia Tabung Masa.

Produk

Kemalangan

Apa itu pelan Kemalangan?

Pelan perlindungan kemalangan ialah pelan bertempoh diperbaharui setiap tahun yang membayar jumlah sekaligus (“Jumlah Perlindungan”) sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (“TPD”) akibat kemalangan, mana yang berlaku terlebih dahulu.

Jumlah ini dibayar kepada penama anda sekiranya kematian akibat kemalangan atau kepada anda sekiranya TPD akibat kemalangan. Anda mesti mempunyai perlindungan Kematian sebelum layak membeli pelan ini.

Apakah definisi Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (“TPD”)?

TPD adalah keadaan ketika anda mengalami kecacatan kekal yang disebabkan oleh penyakit atau kecederaan dan anda tidak dapat melakukan pekerjaan lagi atau menjalankan fungsi asas kehidupan. Untuk definisi TPD yang lengkap, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk atau Kontrak.

Berapa lamakah perlindungan pelan ini?

Perlindungan kemalangan berkuat kuasa selama 1 tahun. Anda boleh memperbaharui polisi setiap tahun sehingga anda berumur 70 tahun.

Adakah produk ini sesuai dengan saya?

Produk ini sesuai jika anda mahukan produk berorientasikan perlindungan sepenuhnya dengan kos yang paling berpatutan. Walau bagaimanapun, anda harus berpuas hati bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan premiumnya adalah mengikut anggaran.

Berapakah jumlah perlindungan yang harus saya pilih?

Tujuannya adalah untuk mengurangkan beban keluarga dan kewangan anda sekiranya berlaku kejadian malang. Jumlah perlindungan bergantung pada anggaran dan keperluan kewangan anda. Walaupun begitu, anda mesti memastikan bahawa anda mampu membayar premium sepanjang tempoh perlindungan. Klik di sini untuk mengetahui jumlah perlindungan yang sesuai dengan anda.

Berapa premium yang perlu saya bayar?

Premium bergantung pada umur, pekerjaan dan jumlah perlindungan anda. Anda hanya membayar untuk apa yang anda perlukan, maka premium anda meningkat seiring bertambahnya umur pada setiap tarikh pembaharuan. Untuk mengetahui premium semasa dan masa depan anda, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk.

Adakah terdapat bayaran tambahan yang perlu saya bayar?

Tiada bayaran tambahan akan dikenakan.

Adakah saya mendapat Pelepasan Cukai Pendapatan untuk premium yang dibayar?

Tidak, premium yang dibayar untuk polisi kemalangan tidak memenuhi syarat untuk Pelepasan Cukai Pendapatan seperti yang ditentukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri

Siapa yang layak membeli pelan Kemalangan DearTime?

Semua rakyat Malaysia yang berumur antara 14 hari hingga 65 tahun layak membeli pelan ini.

Saya seorang warganegara Malaysia, namun sekarang saya tinggal di negara lain. Bolehkah saya membeli pelan ini?

Sesalnya, kami tidak dapat menawarkan anda polisi insurans buat masa ini. Kami berusaha untuk menawarkan perlindungan untuk pelanggan dalam situasi anda; anda boleh mendaftar untuk menjadi Pengguna kami dan nantikan perkembangan terkini.

Bagaimana saya dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ciri dan manfaat pelan Kemalangan DearTime?

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai ciri, manfaat dan pengecualian dengan merujuk Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Kenapa saya perlu memberikan dokumen seperti MyKad dan mengambil gambar diri sendiri?

Adalah menjadi tanggungjawab kami, sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab, untuk mengesahkan identiti pelanggan kami. Pastikan gambar yang diberikan menunjukkan maklumat anda dengan jelas. Kami berhak untuk membatalkan polisi anda sekiranya kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dengan memuaskan melalui dokumen yang disediakan.

Bagaimana saya menukar maklumat hubungan saya?

Anda boleh menukar alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda dalam aplikasi DearTime. Sekiranya anda menukar alamat e-mel anda, kami akan menghantar kod pengesahan ke nombor telefon bimbit anda, dan sebaliknya.

Adakah Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) dikenakan untuk Produk DearTime?

SST hanya dikenakan kepada pembayar korporat dan bukan kepada pembayar individu. Walau bagaimanapun, kerajaan boleh mengenakan atau menaikkan cukai pada bila-bila masa yang anda mungkin dikehendaki untuk membayar pada kadar semasa.

Apa yang berlaku sekiranya bil automatik saya gagal?

Jika bil automatik premium gagal, perlindungan anda akan dinyahaktifkan secara automatik jika premium tidak dibayar dalam tempoh tangguh 30 hari.

Bolehkah saya mengaktifkan semula perlindungan saya setelah dinyahaktifkan?

Tidak, anda perlu melalui semula proses pembelian seperti biasa.

Bolehkah saya menukar frekuensi pembayaran premium saya?

Pembayar boleh menukar frekuensi premium pada bila-bila masa antara bulanan dan tahunan:

 1. Sekiranya ia ditukar ke mod bulanan, frekuensi premium baru akan berkuat kuasa mulai tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Sekiranya ia ditukar ke mod tahunan, frekuensi premium baru ini akan berkuat kuasa segera selepas berjaya membayar premium tahunan yang belum dibayar yang tertunggak sehingga tarikh pembaharuan seterusnya.
Bolehkah saya menukar kad pembayaran saya?

Ya, anda boleh menukar kad pembayaran anda di aplikasi DearTime di bawah akaun pengguna anda. Kad baru akan dikenakan pada tarikh akhir premium seterusnya.

Bolehkah saya mengubah jumlah perlindungan setelah membeli?

Anda boleh menambah atau menurunkan Jumlah Perlindungan bila-bila masa di aplikasi DearTime:

 1. Penambahan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa dengan segera setelah pembayaran premium tambahan yang dihitung hingga tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Penurunan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa pada tarikh akhir premium berikutnya.
Bolehkah saya membatalkan perlindungan saya setelah membelinya?

Ya, anda boleh:

 1. Sekiranya anda membatalkan polisi anda dalam masa 15 hari dari tarikh pertama kali anda membeli, kami akan mengembalikan premium anda ke akaun bank anda.
 2. Selepas tempoh pembatalan selama 15 hari, anda boleh menyahaktif perlindungan anda bila-bila masa. Perlindungan anda akan dinyahaktifkan pada tarikh akhir premium seterusnya. Tiada bayaran balik premium.
Bolehkah saya membeli pelan Kemalangan jika saya sudah mempunyai masalah kesihatan?

Tidak, kami tidak dapat menawarkan pelan Kemalangan jika anda sudah mempunyai masalah kesihatan.

Adakah saya perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk membeli pelan Kemalangan DearTime?

Pemeriksaan kesihatan tidak diperlukan. Anda hanya perlu melengkapkan tinjauan perubatan. Anda juga boleh mendapatkan doktor panel kami dari klinik panel berhampiran anda untuk membantu anda menjawab. Yang perlu anda lakukan ialah membayar yuran tinjauan perubatan ke klinik panel terlebih dahulu dan kami akan membayar balik anda apabila perlindungan anda bermula.

Apa yang akan berlaku sekiranya saya tidak menjawab tinjauan perubatan dengan betul atau salah yatakan maklumat?

Ia adalah penting bahawa anda mendedahkan semua maklumat yang diperlukan dengan betul dan benar. Pendedahan palsu boleh menyebabkan penolakan tuntutan. Kami berhak untuk mengesahkan semua maklumat yang diberikan oleh anda dan boleh membatalkan polisi sekiranya kami mengetahui bahawa anda telah memberikan maklumat yang salah.

Bilakah saya akan menerima dokumen polisi saya setelah membeli pelan Kemalangan?

Sebaik sahaja pembelian berjaya, anda dapat melihat Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak anda di akaun DearTime anda.

Adakah ejen akan membantu saya dalam pembelian, perubahan dan tuntutan perlindungan saya?

Kami telah menjadikan proses insurans mudah, sepenuhnya digital dan mengikut kemudahan anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami melalui sembang langsung, e-mel atau talian bantuan perkhidmatan pelanggan kami.

Siapa yang boleh saya calonkan sebagai penama?

Anda boleh mencalonkan mana-mana individu sebagai penama untuk polisi anda. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mencalonkan syarikat atau organisasi.

Bolehkah saya menukar calon saya?

Ya, anda boleh menukar calon anda pada bila-bila masa dalam akaun DearTime anda, kecuali Amanah dibuat seperti berikut di mana persetujuan daripada Pemegang Amanah diperlukan:

Amanah yang memihak kepada Penama diwujudkan di bawah Seksyen 130 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Jadual 10), jika Penama Pemilik Polisi (selain daripada Pemilik Polisi Muslim) jatuh ke dalam satu atau lebih kategori berikut:

 1. Pasangan sahaja; atau
 2. Anak sahaja; atau
 3. Pasangan dan Anak sahaja; atau
 4. Ibu bapa sahaja (di mana tidak ada pasangan atau anak yang tinggal semasa membuat pencalonan ini).
Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai perlindungan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Penyakit kritikal

Apa itu pelan Kritikal?

Pelan perlindungan kritikal ialah pelan bertempoh diperbaharui setiap tahun yang membayar Jumlah Perlindungan sekiranya anda didiagnosis menghidap salah satu daripada 45 penyakit kritikal seperti yang dinyatakan dalam Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Berapa lamakah perlindungan pelan ini?

Perlindungan kritikal berkuat kuasa selama 1 tahun. Anda boleh memperbaharui polisi setiap tahun sehingga anda berumur 100 tahun.

Adakah produk ini sesuai dengan saya?

Produk ini sesuai jika anda mahukan produk berorientasikan perlindungan sepenuhnya dengan kos yang paling berpatutan. Walau bagaimanapun, anda harus berpuas hati bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan premiumnya adalah mengikut anggaran.

Berapakah jumlah perlindungan yang harus saya pilih?

Tujuannya adalah untuk mengurangkan beban keluarga dan kewangan anda sekiranya berlaku kejadian malang. Jumlah perlindungan bergantung pada anggaran dan keperluan kewangan anda. Walaupun begitu, anda mesti memastikan bahawa anda mampu membayar premium sepanjang tempoh perlindungan. Klik di sini untuk mengetahui jumlah perlindungan yang sesuai dengan anda.

Berapa premium yang perlu saya bayar?

Premium bergantung pada umur, jatina, pekerjaan dan jumlah perlindungan anda. Anda hanya membayar untuk apa yang anda perlukan, maka premium anda meningkat seiring bertambahnya umur pada setiap tarikh pembaharuan. Untuk mengetahui premium semasa dan masa depan anda, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk.

Adakah terdapat bayaran tambahan yang perlu saya bayar?

Tiada bayaran tambahan akan dikenakan.

Adakah saya mendapat Pelepasan Cukai Pendapatan untuk premium yang dibayar?

Ya, anda layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi tertakluk kepada keputusan akhir Lembaga Hasil Dalam Negeri

Siapa yang layak membeli pelan Kritikal DearTime?

Semua rakyat Malaysia yang berumur antara 14 hari hingga 60 tahun layak membeli pelan ini.

Saya seorang warganegara Malaysia, namun sekarang saya tinggal di negara lain. Bolehkah saya membeli pelan ini?

Sesalnya, kami tidak dapat menawarkan anda polisi insurans buat masa ini. Kami berusaha untuk menawarkan perlindungan untuk pelanggan dalam situasi anda; anda boleh mendaftar untuk menjadi Pengguna kami dan nantikan perkembangan terkini.

Bagaimana saya dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ciri dan manfaat pelan Kritikal DearTime?

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai ciri, manfaat dan pengecualian dengan merujuk Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Kenapa saya perlu memberikan dokumen seperti MyKad dan mengambil gambar diri sendiri?

Adalah menjadi tanggungjawab kami, sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab, untuk mengesahkan identiti pelanggan kami. Pastikan gambar yang diberikan menunjukkan maklumat anda dengan jelas. Kami berhak untuk membatalkan polisi anda sekiranya kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dengan memuaskan melalui dokumen yang disediakan.

Bagaimana saya menukar maklumat hubungan saya?

Anda boleh menukar alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda dalam aplikasi DearTime. Sekiranya anda menukar alamat e-mel anda, kami akan menghantar kod pengesahan ke nombor telefon bimbit anda, dan sebaliknya.

Adakah Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) dikenakan untuk Produk DearTime?

SST hanya dikenakan kepada pembayar korporat dan bukan kepada pembayar individu. Walau bagaimanapun, kerajaan boleh mengenakan atau menaikkan cukai pada bila-bila masa yang anda mungkin dikehendaki untuk membayar pada kadar semasa.

Apa yang berlaku sekiranya bil automatik saya gagal?

Jika bil automatik premium gagal, perlindungan anda akan dinyahaktifkan secara automatik jika premium tidak dibayar dalam tempoh tangguh 30 hari.

Bolehkah saya mengaktifkan semula perlindungan saya setelah dinyahaktifkan?

Tidak, anda perlu melalui semula proses pembelian seperti biasa.

Bolehkah saya menukar frekuensi pembayaran premium saya?

Pembayar boleh menukar frekuensi premium pada bila-bila masa antara bulanan dan tahunan:

 1. Sekiranya ia ditukar ke mod bulanan, frekuensi premium baru akan berkuat kuasa mulai tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Sekiranya ia ditukar ke mod tahunan, frekuensi premium baru ini akan berkuat kuasa segera selepas berjaya membayar premium tahunan yang belum dibayar yang tertunggak sehingga tarikh pembaharuan seterusnya.
Bolehkah saya menukar kad pembayaran saya?

Ya, anda boleh menukar kad pembayaran anda di aplikasi DearTime di bawah akaun pengguna anda. Kad baru akan dikenakan pada tarikh akhir premium seterusnya.

Bolehkah saya mengubah jumlah perlindungan setelah membeli?

Anda boleh menambah atau menurunkan Jumlah Perlindungan bila-bila masa di aplikasi DearTime:

 1. Penambahan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa dengan segera setelah pembayaran premium tambahan yang dihitung hingga tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Penurunan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa pada tarikh akhir premium berikutnya.
Bolehkah saya membatalkan perlindungan saya setelah membelinya?

Ya, anda boleh:

 1. Sekiranya anda membatalkan polisi anda dalam masa 15 hari dari tarikh pertama kali anda membeli, kami akan mengembalikan premium anda ke akaun bank anda.
 2. Selepas tempoh pembatalan selama 15 hari, anda boleh menyahaktif perlindungan anda bila-bila masa. Perlindungan anda akan dinyahaktifkan pada tarikh akhir premium seterusnya. Tiada bayaran balik premium.
Bolehkah saya membeli pelan Kritikal jika saya sudah mempunyai masalah kesihatan?

Tidak, kami tidak dapat menawarkan pelan Kritikal jika anda sudah mempunyai masalah kesihatan.

Adakah saya perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk membeli pelan Kritikal DearTime?

Pemeriksaan kesihatan tidak diperlukan. Anda hanya perlu melengkapkan tinjauan perubatan. Anda juga boleh mendapatkan doktor panel kami dari klinik panel berhampiran anda untuk membantu anda menjawab. Yang perlu anda lakukan ialah membayar yuran tinjauan perubatan ke klinik panel terlebih dahulu dan kami akan membayar balik anda apabila perlindungan anda bermula.

.

Apa yang akan berlaku sekiranya saya tidak menjawab tinjauan perubatan dengan betul atau salah menyatakan maklumat?

Ia adalah penting bahawa anda mendedahkan semua maklumat yang diperlukan dengan betul dan benar. Pendedahan palsu boleh menyebabkan penolakan tuntutan. Kami berhak untuk mengesahkan semua maklumat yang diberikan oleh anda dan boleh membatalkan polisi sekiranya kami mengetahui bahawa anda telah memberikan maklumat yang salah.

Bilakah saya akan menerima dokumen polisi saya setelah membeli pelan Kritikal?

Sebaik sahaja pembelian berjaya, anda dapat melihat Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak anda di akaun DearTime anda.

Adakah ejen akan membantu saya dalam pembelian, perubahan dan tuntutan perlindungan saya?

Kami telah menjadikan proses insurans mudah, sepenuhnya digital dan mengikut kemudahan anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami melalui sembang langsung, e-mel atau talian bantuan perkhidmatan pelanggan kami.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai perlindungan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Kematian

Apa itu pelan Kematian?

Pelan kematian ialah pelan bertempoh diperbaharui setiap tahun yang membayar jumlah sekaligus (“Jumlah Perlindungan”) sekiranya berlaku kematian anda. Jumlah ini dibayar kepada penama anda.

Berapa lamakah perlindungan pelan ini?

Perlindungan kematian berkuat kuasa selama 1 tahun. Anda boleh memperbaharui polisi setiap tahun sehingga anda berumur 100 tahun.

Adakah produk ini sesuai dengan saya?

Produk ini sesuai jika anda mahukan produk berorientasikan perlindungan sepenuhnya dengan kos yang paling berpatutan. Walau bagaimanapun, anda harus berpuas hati bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan premiumnya adalah mengikut anggaran.

Berapakah jumlah perlindungan yang harus saya pilih?

Tujuannya adalah untuk mengurangkan beban keluarga dan kewangan anda sekiranya berlaku kejadian malang. Jumlah perlindungan bergantung pada anggaran dan keperluan kewangan anda. Walaupun begitu, anda mesti memastikan bahawa anda mampu membayar premium sepanjang tempoh perlindungan. Klik di sini untuk mengetahui jumlah perlindungan yang sesuai dengan anda.

Berapa premium yang perlu saya bayar?

Premium bergantung pada umur, jatina, pekerjaan dan jumlah perlindungan anda. Anda hanya membayar untuk apa yang
anda perlukan, maka premium anda meningkat seiring bertambahnya umur pada setiap tarikh pembaharuan. Untuk mengetahui
premium semasa dan masa depan anda, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk.

Adakah terdapat bayaran tambahan yang perlu saya bayar?

Tiada bayaran tambahan akan dikenakan.

Adakah saya mendapat Pelepasan Cukai Pendapatan untuk premium yang dibayar?

Ya, anda layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi tertakluk kepada keputusan akhir Lembaga Hasil Dalam Negeri

Siapa yang layak membeli pelan Kematian DearTime?

Semua rakyat Malaysia yang berumur antara 14 hari hingga 65 tahun layak membeli pelan ini.

Saya seorang warganegara Malaysia, namun sekarang saya tinggal di negara lain. Bolehkah saya membel pelan ini?

Sesalnya, kami tidak dapat menawarkan anda polisi insurans buat masa ini. Kami berusaha untuk menawarkan perlindungan untuk pelanggan dalam situasi anda; anda boleh mendaftar untuk menjadi Pengguna kami dan nantikan perkembangan terkini.

Bagaimana saya dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ciri dan manfaat pelan Kematian DearTime?

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai ciri, manfaat dan pengecualian dengan merujuk Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Kenapa saya perlu memberikan dokumen seperti MyKad dan mengambil gambar diri sendiri?

Adalah menjadi tanggungjawab kami, sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab, untuk mengesahkan identiti pelanggan kami. Pastikan gambar yang diberikan menunjukkan maklumat anda dengan jelas. Kami berhak untuk membatalkan polisi anda sekiranya kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dengan memuaskan melalui dokumen yang disediakan.

Bagaimana saya menukar maklumat hubungan saya?

Anda boleh menukar alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda dalam aplikasi DearTime. Sekiranya anda menukar alamat e-mel anda, kami akan menghantar kod pengesahan ke nombor telefon bimbit anda, dan sebaliknya.

Adakah Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) dikenakan untuk Produk DearTime?

SST hanya dikenakan kepada pembayar korporat dan bukan kepada pembayar individu. Walau bagaimanapun, kerajaan boleh mengenakan atau menaikkan cukai pada bila-bila masa yang anda mungkin dikehendaki untuk membayar pada kadar semasa.

Apa yang berlaku sekiranya bil automatik saya gagal?

Jika bil automatik premium gagal, perlindungan anda akan dinyahaktifkan secara automatik jika premium tidak dibayar dalam tempoh tangguh 30 hari.

Bolehkah saya mengaktifkan semula perlindungan saya setelah dinyahaktifkan?

Tidak, anda perlu melalui semula proses pembelian seperti biasa.

Bolehkah saya menukar frekuensi pembayaran premium saya?

Pembayar boleh menukar frekuensi premium pada bila-bila masa antara bulanan dan tahunan:

 1. Sekiranya ia ditukar ke mod bulanan, frekuensi premium baru akan berkuat kuasa mulai tarikh akhir premium
  berikutnya.
 2. Sekiranya ia ditukar ke mod tahunan, frekuensi premium baru ini akan berkuat kuasa segera selepas berjaya membayar
  premium tahunan yang belum dibayar yang tertunggak sehingga tarikh pembaharuan seterusnya.
Bolehkah saya menukar kad pembayaran saya?

Ya, anda boleh menukar kad pembayaran anda di aplikasi DearTime di bawah akaun pengguna anda. Kad baru akan dikenakan pada tarikh akhir premium seterusnya.

Bolehkah saya mengubah jumlah perlindungan setelah membeli?

Anda boleh menambah atau menurunkan Jumlah Perlindungan bila-bila masa di aplikasi DearTime:

 1. Penambahan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa dengan segera setelah pembayaran premium tambahan yang dihitung
  hingga tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Penurunan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa pada tarikh akhir premium berikutnya.
Bolehkah saya membatalkan perlindungan saya setelah membelinya?

Ya, anda boleh:

 1. Sekiranya anda membatalkan polisi anda dalam masa 15 hari dari tarikh pertama kali anda membeli, kami akan
  mengembalikan premium anda ke akaun bank anda.
 2. Selepas tempoh pembatalan selama 15 hari, anda boleh menyahaktif perlindungan anda bila-bila masa. Perlindungan
  anda
  akan dinyahaktifkan pada tarikh akhir premium seterusnya. Tiada bayaran balik premium
 3. Sekiranya anda mempunyai perlindungan Kemalangan, ia akan dibatalkan bersama.
Bolehkah saya membeli pelan Kematian jika saya sudah mempunyai masalah kesihatan?

Tidak, kami tidak dapat menawarkan pelan Kematian jika anda sudah mempunyai masalah kesihatan.

Adakah saya perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk membeli pelan Kematian DearTime?

Pemeriksaan kesihatan tidak diperlukan. Anda hanya perlu melengkapkan tinjauan perubatan. Anda juga boleh mendapatkan doktor panel kami dari klinik panel berhampiran anda untuk membantu anda menjawab. Yang perlu anda lakukan ialah membayar yuran tinjauan perubatan ke klinik panel terlebih dahulu dan kami akan membayar balik anda apabila perlindungan anda bermula.

Apa yang akan berlaku sekiranya saya tidak menjawab tinjauan perubatan dengan betul atau salah menyatakan maklumat?

Ia adalah penting bahawa anda mendedahkan semua maklumat yang diperlukan dengan betul dan benar. Pendedahan palsu boleh menyebabkan penolakan tuntutan. Kami berhak untuk mengesahkan semua maklumat yang diberikan oleh anda dan boleh membatalkan polisi sekiranya kami mengetahui bahawa anda telah memberikan maklumat yang salah.

Bilakah saya akan menerima dokumen polisi saya setelah membeli pelan Kematian?

Sebaik sahaja pembelian berjaya, anda dapat melihat Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak anda di akaun DearTime anda.

Adakah ejen akan membantu saya dalam pembelian, perubahan dan tuntutan perlindungan saya?

Kami telah menjadikan proses insurans mudah, sepenuhnya digital dan mengikut kemudahan anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami melalui sembang langsung, e-mel atau talian bantuan perkhidmatan pelanggan kami.

Siapa yang boleh saya calonkan sebagai penama?

Anda boleh mencalonkan mana-mana individu sebagai penama untuk polisi anda. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mencalonkan syarikat atau organisasi.

Bolehkah saya menukar calon saya?

Ya, anda boleh menukar calon anda pada bila-bila masa dalam akaun DearTime anda, kecuali Amanah dibuat seperti berikut di mana persetujuan daripada Pemegang Amanah diperlukan:

Amanah yang memihak kepada Penama diwujudkan di bawah Seksyen 130 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Jadual 10), jika Penama Pemilik Polisi (selain daripada Pemilik Polisi Muslim) jatuh ke dalam satu atau lebih kategori berikut:

 1. Pasangan sahaja; atau
 2. Anak sahaja; atau
 3. Pasangan dan Anak sahaja; atau
 4. Ibu bapa sahaja (di mana tidak ada pasangan atau anak yang tinggal semasa membuat pencalonan ini).
Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai perlindungan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Hilang Upaya

Apa itu pelan Hilang Upaya?

Pelan hilang upaya ialah pelan bertempoh diperbaharui setiap tahun yang membayar jumlah sekaligus (“Jumlah Perlindungan”) sekiranya mendapat diagnosis dan pengesahan bahawa anda menderita Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (“TPD”) dari segala sebab.

Apakah definisi Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (“TPD”)?

TPD adalah keadaan ketika anda mengalami kecacatan kekal yang disebabkan oleh penyakit atau kecederaan dan anda tidak dapat melakukan pekerjaan lagi atau menjalankan fungsi asas kehidupan. Untuk definisi TPD yang lengkap, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk atau Kontrak.

Berapa lamakah perlindungan pelan ini?

Perlindungan hilang upaya berkuat kuasa selama 1 tahun. Anda boleh memperbaharui polisi setiap tahun sehingga anda berumur 70 tahun.

Adakah produk ini sesuai dengan saya?

Produk ini sesuai jika anda mahukan produk berorientasikan perlindungan sepenuhnya dengan kos yang paling berpatutan. Walau bagaimanapun, anda harus berpuas hati bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan premiumnya adalah mengikut anggaran.

Berapakah jumlah perlindungan yang harus saya pilih?

Tujuannya adalah untuk mengurangkan beban keluarga dan kewangan anda sekiranya berlaku kejadian malang. Jumlah perlindungan bergantung pada anggaran dan keperluan kewangan anda. Walaupun begitu, anda mesti memastikan bahawa anda mampu membayar premium sepanjang tempoh perlindungan. Klik di sini untuk mengetahui jumlah perlindungan yang sesuai dengan anda.

Berapa premium yang perlu saya bayar?

Premium bergantung pada umur, jatina, pekerjaan dan jumlah perlindungan anda. Anda hanya membayar untuk apa yang anda perlukan, maka premium anda meningkat seiring bertambahnya umur pada setiap tarikh pembaharuan. Untuk mengetahui premium semasa dan masa depan anda, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk.

Adakah terdapat bayaran tambahan yang perlu saya bayar?

Tiada bayaran tambahan akan dikenakan.

Adakah saya mendapat Pelepasan Cukai Pendapatan untuk premium yang dibayar?

Ya, anda layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi tertakluk kepada keputusan akhir Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Siapa yang layak membeli pelan Hilang Upaya DearTime?

Semua rakyat Malaysia yang berumur antara 14 hari hingga 65 tahun layak membeli pelan ini.

Saya seorang warganegara Malaysia, namun sekarang saya tinggal di negara lain. Bolehkah saya membel pelan ini?

Sesalnya, kami tidak dapat menawarkan anda polisi insurans buat masa ini. Kami berusaha untuk menawarkan perlindungan untuk pelanggan dalam situasi anda; anda boleh mendaftar untuk menjadi Pengguna kami dan nantikan perkembangan terkini.

Bagaimana saya dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ciri dan manfaat pelan Hilang Upaya DearTime?

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai ciri, manfaat dan pengecualian dengan merujuk Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Kenapa saya perlu memberikan dokumen seperti MyKad dan mengambil gambar diri sendiri?

Adalah menjadi tanggungjawab kami, sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab, untuk mengesahkan identiti pelanggan kami. Pastikan gambar yang diberikan menunjukkan maklumat anda dengan jelas. Kami berhak untuk membatalkan polisi anda sekiranya kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dengan memuaskan melalui dokumen yang disediakan.

Bagaimana saya menukar maklumat hubungan saya?

Anda boleh menukar alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda dalam aplikasi DearTime. Sekiranya anda menukar alamat e-mel anda, kami akan menghantar kod pengesahan ke nombor telefon bimbit anda, dan sebaliknya.

Adakah Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) dikenakan untuk Produk DearTime?

SST hanya dikenakan kepada pembayar korporat dan bukan kepada pembayar individu. Walau bagaimanapun, kerajaan boleh mengenakan atau menaikkan cukai pada bila-bila masa yang anda mungkin dikehendaki untuk membayar pada kadar semasa.

Apa yang berlaku sekiranya bil automatik saya gagal?

Jika bil automatik premium gagal, perlindungan anda akan dinyahaktifkan secara automatik jika premium tidak dibayar
dalam tempoh tangguh 30 hari.

Bolehkah saya mengaktifkan semula perlindungan saya setelah dinyahaktifkan?

Tidak, anda perlu melalui semula proses pembelian seperti biasa. 

Bolehkah saya menukar frekuensi pembayaran premium saya?

Pembayar boleh menukar frekuensi premium pada bila-bila masa antara bulanan dan tahunan:

 1. Sekiranya ia ditukar ke mod bulanan, frekuensi premium baru akan berkuat kuasa mulai tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Sekiranya ia ditukar ke mod tahunan, frekuensi premium baru ini akan berkuat kuasa segera selepas berjaya membayar
  premium tahunan yang belum dibayar yang tertunggak sehingga tarikh pembaharuan seterusnya.
Bolehkah saya menukar kad pembayaran saya?

Ya, anda boleh menukar kad pembayaran anda di aplikasi DearTime di bawah akaun pengguna anda. Kad baru akan dikenakan pada tarikh akhir premium seterusnya.

Bolehkah saya mengubah jumlah perlindungan setelah membeli?

Anda boleh menambah atau menurunkan Jumlah Perlindungan bila-bila masa di aplikasi DearTime:

 1. Penambahan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa dengan segera setelah pembayaran premium tambahan yang dihitung
  hingga tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Penurunan jumlah perlindungan akan berkuatkuasa pada tarikh akhir premium berikutnya.
Bolehkah saya membatalkan perlindungan saya setelah membelinya?

Ya, anda boleh:

 1. Sekiranya anda membatalkan polisi anda dalam masa 15 hari dari tarikh pertama kali anda membeli, kami akan
  mengembalikan premium anda ke akaun bank anda.
 2. Selepas tempoh pembatalan selama 15 hari, anda boleh menyahaktif perlindungan anda bila-bila masa. Perlindungan anda
  akan dinyahaktifkan pada tarikh akhir premium seterusnya. Tiada bayaran balik premium
Bolehkah saya membeli pelan Hilang Upaya jika saya sudah mempunyai masalah kesihatan?

Tidak, kami tidak dapat menawarkan pelan Hilang Upaya jika anda sudah mempunyai masalah kesihatan.

Adakah saya perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk membeli pelan Hilang Upaya DearTime?

Pemeriksaan kesihatan tidak diperlukan. Anda hanya perlu melengkapkan tinjauan perubatan. Anda juga boleh mendapatkan doktor panel kami dari klinik panel berhampiran anda untuk membantu anda menjawab. Yang perlu anda lakukan ialah membayar yuran tinjauan perubatan ke klinik panel terlebih dahulu dan kami akan membayar balik anda apabila perlindungan anda bermula.

Apa yang akan berlaku sekiranya saya tidak menjawab tinjauan perubatan dengan betul atau salah menyatakan maklumat?

Ia adalah penting bahawa anda mendedahkan semua maklumat yang diperlukan dengan betul dan benar. Pendedahan palsu boleh menyebabkan penolakan tuntutan. Kami berhak untuk mengesahkan semua maklumat yang diberikan oleh anda dan boleh membatalkan polisi sekiranya kami mengetahui bahawa anda telah memberikan maklumat yang salah.

Bilakah saya akan menerima dokumen polisi saya setelah membeli pelan Hilang Upaya?

Sebaik sahaja pembelian berjaya, anda dapat melihat Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak anda di akaun DearTime anda.

Adakah ejen akan membantu saya dalam pembelian, perubahan dan tuntutan perlindungan saya?

Kami telah menjadikan proses insurans mudah, sepenuhnya digital dan mengikut kemudahan anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami melalui sembang langsung, e-mel atau talian bantuan perkhidmatan pelanggan kami.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai perlindungan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Perubatan

Apa itu pelan Perubatan?

Pelan perubatan ialah pelan bertempoh diperbaharui setiap tahun yang merangkumi bil perubatan anda untuk dimasukkan ke hospital dan rawatan.

Berapa lamakah perlindungan pelan ini?

Perlindungan perubatan berkuat kuasa selama 1 tahun. Anda boleh memperbaharui polisi setiap tahun sehingga anda berumur 70 tahun

Adakah produk ini sesuai dengan saya?

Produk ini sesuai jika anda mahukan produk berorientasikan perlindungan sepenuhnya dengan kos yang paling berpatutan. Walau bagaimanapun, anda harus berpuas hati bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan premiumnya adalah mengikut anggaran.

Apa itu Deduktibel?

Deduktibel adalah jumlah bil perubatan yang perlu anda bayar terlebih dahulu untuk setiap kemasukan ke hospital swasta sebelum DearTime membayar selebihnya.

Berapakah jumlah Deduktibel bagi setiap kemasukan ke hospital swasta yang  harus saya pilih?

Tujuannya adalah untuk mengurangkan beban kewangan keluarga anda sekiranya berlaku kejadian malang. Amaun yang boleh dikurangkan bergantung pada anggaran dan keperluan kewangan anda. Walaupun begitu, anda mesti memastikan bahawa anda mampu membayar premium sepanjang tempoh perlindungan.

Berapa premium yang perlu saya bayar?

Premium bergantung pada umur, jatina, pekerjaan dan jumlah yang anda pilih untuk menanggung setiap kemasukan ke hospital. Anda hanya membayar untuk apa yang anda perlukan, maka premium anda meningkat seiring bertambahnya umur pada setiap tarikh pembaharuan. Untuk mengetahui premium semasa dan masa depan anda, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk.

Adakah terdapat bayaran tambahan yang perlu saya bayar?

Tiada bayaran tambahan akan dikenakan.

Adakah saya mendapat Pelepasan Cukai Pendapatan untuk premium yang dibayar?

Ya, anda layak mendapat pelepasan cukai pendapatan peribadi tertakluk kepada keputusan akhir Lembaga Hasil Dalam Negeri. 

Siapa yang layak membeli pelan Perubatan DearTime?

Semua rakyat Malaysia yang berumur antara 14 hari hingga 55 tahun layak membeli pelan ini.

Saya seorang warganegara Malaysia,  namun sekarang saya tinggal di negara lain. Bolehkah saya membeli pelan ini?

Sesalnya, kami tidak dapat menawarkan anda polisi insurans buat masa ini. Kami berusaha untuk menawarkan perlindungan untuk pelanggan dalam situasi anda; anda boleh mendaftar untuk menjadi Pengguna kami dan nantikan perkembangan terkini.

Bagaimana saya dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ciri dan manfaat pelan Perubatan DearTime?

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai ciri, manfaat dan pengecualian dengan merujuk Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Kenapa saya perlu memberikan dokumen seperti MyKad dan mengambil gambar diri sendiri?

Adalah menjadi tanggungjawab kami, sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab, untuk mengesahkan identiti pelanggan kami. Pastikan gambar yang diberikan menunjukkan maklumat anda dengan jelas. Kami berhak untuk membatalkan polisi anda sekiranya kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dengan memuaskan melalui dokumen yang disediakan.

Bagaimana saya menukar maklumat hubungan saya?

Anda boleh menukar alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda dalam aplikasi DearTime. Sekiranya anda menukar alamat e-mel anda, kami akan menghantar kod pengesahan ke nombor telefon bimbit anda, dan sebaliknya.

Adakah Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) dikenakan untuk Produk DearTime?

SST hanya dikenakan kepada pembayar korporat dan bukan kepada pembayar individu. Walau bagaimanapun, kerajaan boleh mengenakan atau menaikkan cukai pada bila-bila masa yang anda mungkin dikehendaki untuk membayar pada kadar semasa.

Apa yang berlaku sekiranya bil automatik saya gagal?

Jika bil automatik premium gagal, perlindungan anda akan dinyahaktifkan secara automatik jika premium tidak dibayar dalam tempoh tangguh 30 hari.

Bolehkah saya mengaktifkan semula perlindungan saya setelah dinyahaktifkan?

Tidak, anda perlu melalui semula proses pembelian seperti biasa. 

Bolehkah saya menukar frekuensi pembayaran premium saya?

Pembayar boleh menukar frekuensi premium pada bila-bila masa antara bulanan dan tahunan:

 1. Sekiranya ia ditukar ke mod bulanan, frekuensi premium baru akan berkuat kuasa mulai tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Sekiranya ia ditukar ke mod tahunan, frekuensi premium baru ini akan berkuat kuasa segera selepas berjaya membayar
  premium tahunan yang belum dibayar yang tertunggak sehingga tarikh pembaharuan seterusnya.
Bolehkah saya menukar kad pembayaran saya?

Ya, anda boleh menukar kad pembayaran anda di aplikasi DearTime di bawah akaun pengguna anda. Kad baru akan dikenakan pada tarikh akhir premium seterusnya.

Bolehkah saya menukar jumlah Deduktibel yang saya pilih untuk setiap kemasukan ke hospital swasta?

Anda boleh menambah atau menurunkan Jumlah Deduktibel bila-bila masa di aplikasi DearTime:

 1. Penurunan jumlah Deduktibel akan berkuatkuasa dengan segera setelah pembayaran premium tambahan yang dihitung hingga tarikh akhir premium berikutnya.
 2. Penambahan jumlah Deduktibel akan berkuatkuasa pada tarikh akhir premium berikutnya.
Bolehkah saya membatalkan perlindungan saya setelah membelinya?

Ya, anda boleh:

 1. Sekiranya anda membatalkan polisi anda dalam masa 15 hari dari tarikh pertama kali anda membeli, kami akan mengembalikan premium anda ke akaun bank anda.
 2. Selepas tempoh pembatalan selama 15 hari, anda boleh menyahaktif perlindungan anda bila-bila masa. Perlindungan anda akan dinyahaktifkan pada tarikh akhir premium seterusnya. Tiada bayaran balik premium
Bolehkah saya membeli pelan Perubatan jika saya sudah mempunyai masalah kesihatan?

Tidak, kami tidak dapat menawarkan pelan Perubatan jika anda sudah mempunyai masalah kesihatan.

Adakah saya perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk membeli pelan Perubatan DearTime?

Pemeriksaan kesihatan tidak diperlukan. Anda hanya perlu melengkapkan tinjauan perubatan. Anda juga boleh mendapatkan doktor panel kami dari klinik panel berhampiran anda untuk membantu anda menjawab. Yang perlu anda lakukan ialah membayar yuran tinjauan perubatan ke klinik panel terlebih dahulu dan kami akan membayar balik anda apabila perlindungan
anda bermula.

Apa yang akan berlaku sekiranya saya tidak menjawab tinjauan perubatan dengan betul atau salah menyatakan maklumat?

Ia adalah penting bahawa anda mendedahkan semua maklumat yang diperlukan dengan betul dan benar. Pendedahan palsu boleh menyebabkan penolakan tuntutan. Kami berhak untuk mengesahkan semua maklumat yang diberikan oleh anda dan boleh membatalkan polisi sekiranya kami mengetahui bahawa anda telah memberikan maklumat yang salah.

Saya mempunyai pelan Perubatan yang DearTime sedia ada. Bolehkah saya membeli satu lagi pelan Perubatan?

Tidak. Hanya 1 pelan perubatan setiap orang yang diinsuranskan.

Bilakah saya akan menerima dokumen polisi saya setelah membeli pelan Perubatan?

Sebaik sahaja pembelian berjaya, anda dapat melihat Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak anda di akaun DearTime anda.

Bilakah saya akan menerima kad perubatan saya setelah membeli pelan Perubatan?

Sebaik sahaja pembelian berjaya, kad e-perubatan anda akan tersedia dalam aplikasi DearTime anda di bawah menu tuntutan. Anda boleh menggunakan kad e-perubatan untuk kemasukan ke hospital.

Adakah ejen akan membantu saya dalam pembelian, perubahan dan tuntutan perlindungan saya?

Kami telah menjadikan proses insurans mudah, sepenuhnya digital dan mengikut kemudahan anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kami melalui sembang langsung, e-mel atau talian bantuan perkhidmatan pelanggan kami.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai perlindugan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Perubatan (GH)

Apa itu pelan Perubatan (GH)?

Pelan perubatan (GH) ialah pelan bertempoh diperbaharui setiap tahun yang merangkumi bil perubatan di hospital kerajaan secara eksklusif untuk mereka yang ditaja di bawah Dana Amal.

Berapa lamakah perlindungan pelan ini?

Perlindungan perubatan(GH) berkuat kuasa selama 1 tahun. Anda boleh memperbaharui polisi setiap tahun sehingga anda berumur 70 tahun.

Siapa yang layak mendapat Perubatan (GH) di bawah Dana Amal?

Kumpulan B1 dan B2 warganegara Malaysia dengan pendapatan isi rumah bulanan sehingga RM3,169 ke bawah boleh memohon tajaan Insurans Tajaan untuk dilindungi dengan Perubatan (GH).

Saya seorang warganegara Malaysia, namun sekarang saya tinggal di negara lain. Adakah saya layak untuk memohon Insurans Tajaan?

Sesalnya, kami tidak dapat menawarkan anda polisi insurans buat masa ini. Kami berusaha untuk menawarkan perlindungan untuk pelanggan dalam situasi anda; anda boleh mendaftar untuk menjadi Pengguna kami dan nantikan perkembangan terkini.

Berapa premium yang perlu saya bayar?

Mereka yang ditaja untuk perlindungan ini di bawah Dana Amal tidak perlu membayar premium. Premium dibayar sepenuhnya oleh DearTime Dana Amal. Untuk mengetahui berapa premium semasa dan masa depan anda, sila rujuk Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Adakah terdapat bayaran tambahan yang perlu saya bayar?

Tiada bayaran tambahan akan dikenakan.

Bagaimana saya dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ciri dan manfaat pelan Perubatan (GH) DearTime?

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai ciri, manfaat dan pengecualian dengan merujuk Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak.

Kenapa saya perlu memberikan dokumen seperti MyKad dan mengambil gambar diri sendiri?

Adalah menjadi tanggungjawab kami, sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab, untuk mengesahkan identiti pelanggan kami. Pastikan gambar yang diberikan menunjukkan maklumat anda dengan jelas. Kami berhak untuk membatalkan polisi anda sekiranya kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dengan memuaskan melalui dokumen yang disediakan.

Bagaimana saya menukar maklumat hubungan saya?

Anda boleh menukar alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda dalam aplikasi DearTime. Sekiranya anda menukar alamat e-mel anda, kami akan menghantar kod pengesahan ke nombor telefon bimbit anda, dan sebaliknya.

Bolehkah saya mengubah perlindungan saya?

Ya, anda boleh. Walau bagaimanapun, anda hanya dapat mengubah perlindungan anda semasa pembaharuan.

Bolehkah saya membatalkan perlindungan saya setelah berjaya menaja Charity Insurance?

Ya, anda boleh membatalkan perlindungan anda dalam masa 15 hari dari tarikh mula perlindungan anda dan premium yang dibayar akan dikembalikan kepada Dana Amal DearTime.

Bolehkah saya dilindungi dalam pelan Perubatan (GH) jika saya sudah mempunyai masalah kesihatan?

Tidak, kami tidak dapat menawarkan pelan Perubatan(GH) jika anda sudah mempunyai masalah kesihatan.

Adakah saya perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk ditaja pelan Perubatan(GH) DearTime?

Pemeriksaan kesihatan tidak diperlukan. Anda hanya perlu melengkapkan tinjauan perubatan. Anda juga boleh mendapatkan doktor panel kami dari klinik panel berhampiran anda untuk membantu anda menjawab. Yang perlu anda lakukan ialah membayar yuran tinjauan perubatan ke klinik panel terlebih dahulu dan kami akan membayar balik anda apabila perlindungan
anda bermula.

Apa yang akan berlaku sekiranya saya tidak menjawab tinjauan perubatan dengan betul atau salah menyatakan maklumat?

Ia adalah penting bahawa anda mendedahkan semua maklumat yang diperlukan dengan betul dan benar. Pendedahan palsu boleh menyebabkan penolakan tuntutan. Kami berhak untuk mengesahkan semua maklumat yang diberikan oleh anda dan boleh membatalkan polisi sekiranya kami mengetahui bahawa anda telah memberikan maklumat yang salah.

Saya mempunyai pelan Perubatan(GH) yang DearTime sedia ada. Bolehkah saya membeli satu lagi pelan Perubatan(GH)?

Tidak. Hanya 1 pelan perubatan(GH) setiap orang yang diinsuranskan.

Bilakah saya akan menerima dokumen polisi saya setelah ditaja pelan Perubatan(GH)?

Sebaik sahaja pembelian berjaya, anda dapat melihat Lampiran Keterangan Produk dan Kontrak anda di akaun DearTime anda.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai perlindugan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Tuntutan

Tuntutan Produk Penyakit Kritikal

Bagaimana saya membuat tuntutan?

Adalah menjadi keutamaan kami untuk memastikan anda berjaya mendaftar tuntutan. Oleh itu, kami telah mendigitalkan proses tuntutan, anda boleh menyelesaikan proses tuntutan menggunakan aplikasi kami.

Apakah langkah-langkah yang terlibat dalam membuat tuntutan Penyakit Kritikal?

DearTime telah membuat tuntutan insurans mudah secara digital untuk kemudahan utama anda:

Langkah: 

 1. Dalam aplikasi kami, pilih produk yang mana pihak yang menuntut (Pemilik Kontrak) ingin membuat tuntutan dari menu “Tuntutan”.
 2. Baca dan akui persetujuan untuk membenarkan kami mendapatkan laporan perubatan yang diperlukan dari doktor/hospital anda yang memberi rawatan untuk mengesahkan tuntutan tersebut.
 3. Gunakan imbasan muka untuk mengesahkan identiti pihak yang menuntut (setelah 3 kali gagal, kod pin akan dihantar ke nombor telefon berdaftar untuk pengesahan).
 4. Pilih hospital yang pihak yang diinsuranskan menerima rawatan dari senarai hospital panel kami (untuk produk bukan perubatan sahaja). Kod tuntutan akan dihasilkan.

  Nota:

  • Sila pilih “hospital bukan panel” jika hospital tidak ada dalam senarai.
  • Sila pilih “hospital tidak terlibat” jika pihak yang diinsuranskan tidak dimasukkan / dirawat / terlibat di hospital
   mana pun.
 5. Sekiranya hospital panel dipilih, pihak yang menuntut hanya perlu menunjukkan kod tuntutan di jabatan / kaunter rekod perubatan dan membayar yuran laporan perubatan kepada hospital. Tuntutan akan didaftarkan dan kami akan berhubung dengan panel hospital untuk mengesahkan tuntutan tersebut.

  Sekiranya “hospital bukan panel” atau “hospital tidak terlibat” dipilih, tuntutan akan didaftarkan, dan anda perlu menyediakan maklumat dan bukti tuntutan yang diperlukan (jika ada) seperti yang diarahkan dalam aplikasi kami.

Bolehkah saya menuntut perlindungan insurans Penyakit Kritikal saya sebaik sahaja saya membeli?

Bermula dari hari anda membeli pelan Penyakit Kritikal, anda perlu menunggu beberapa hari sebelum anda dapat menuntut:

 1. 60 hari untuk kanser, serangan jantung, pembedahan pintasan arteri koronari, penyakit arteri koronari serius dan angioplasti dan rawatan invasif lain untuk penyakit arteri koronari.
 2. 30 hari untuk penyakit kritikal lain.
Saya telah membuat tuntutan saya melalui aplikasi. Berapa lama saya perlu menunggu untuk menerima jumlah perlindungan?

Kami akan memproses tuntutan anda dan membayarkan jumlah perlindungan yang diluluskan ke dalam akaun bank anda dalam masa 7 hari bekerja setelah menerima semua maklumat tuntutan yang diperlukan dari hospital panel atau dari anda.

Bolehkah saya melantik orang lain untuk membuat tuntutan bagi pihak saya?

Tidak boleh. Kami hanya menerima tuntutan dari anda (sebagai Pemilik Kontrak) untuk melindungi hak anda dan memastikan tuntutan itu sah.

Adakah terdapat situati yang saya tidak dapat menuntut jumlah perlindungan penuh Penyakit Kritikal saya?

Sekiranya anda menuntut angioplasti dan rawatan invasif lain untuk penyakit arteri koronari, 10% dari jumlah perlindungan akan dibayar, dengan jumlah maksimum RM25,000. Pembayaran di bawah Penyakit Kritikal ini akan mengurangkan jumlah perlindungan dan premium yang perlu dibayar, dan tuntutan hanya dibenarkan sekali sahaja. Selepas pembayaran Penyakit Kritikal ini, perlindungan anda akan berterusan untuk baki 44 Penyakit Kritikal yang dilindungi dengan jumlah perlindungan yang dikurangkan.

Adakah pengecualian yang perlu saya tahu?

Pelan ini tidak melindungi penyakit kritikal akibat keadaan sedia ada, kecacatan sejak lahir atau penyakit yang didiagnoskan sebelum mencapai umur 17 tahun, AIDS, HIV, kecederaan diri sendiri, dan kematian dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penyakit kritikal didiagnoskan.

Sila rujuk pada Kontrak untuk senarai penuh pengecualian.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai tuntutan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Tuntutan Produk Kematian dan Produk Kemalangan (menyebabkan kematian)

Bagaimana saya membuat tuntutan?

Sekiranya anda membeli produk Kematian atau Kemalangan, anda mesti mendaftarkan penama anda, dan kami akan memberitahu penama untuk mendaftar akaun pengguna DearTime. Apabila anda meninggal dunia, penama anda boleh membuat tuntutan melalui aplikasi kami. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai penamaan, sila lihat Soalan Lazim Penamaan & Amanah.

Apakah langkah-langkah yang terlibat dalam membuat tuntutan Penyakit Kritikal?

DearTime telah membuat tuntutan insurans mudah secara digital untuk kemudahan utama anda:

Langkah: 

 1. Dalam aplikasi kami, pilih produk yang mana pihak yang menuntut (Pemilik Kontrak) ingin membuat tuntutan dari menu “Tuntutan”.
 2. Baca dan akui persetujuan untuk membenarkan kami mendapatkan laporan perubatan yang diperlukan dari doktor/hospital anda yang memberi rawatan untuk mengesahkan tuntutan tersebut.
 3. Gunakan imbasan muka untuk mengesahkan identiti pihak yang menuntut (setelah 3 kali gagal, kod pin akan dihantar ke nombor telefon berdaftar untuk pengesahan).
 4. Pilih hospital yang pihak yang diinsuranskan menerima rawatan dari senarai hospital panel kami (untuk produk bukan perubatan sahaja). Kod tuntutan akan dihasilkan.

  Nota:

  • Sila pilih “hospital bukan panel” jika hospital tidak ada dalam senarai.
  • Sila pilih “hospital tidak terlibat” jika pihak yang diinsuranskan tidak dimasukkan / dirawat / terlibat di hospital
   mana pun.
 5. Sekiranya hospital panel dipilih, pihak yang menuntut hanya perlu menunjukkan kod tuntutan di jabatan / kaunter rekod perubatan dan membayar yuran laporan perubatan kepada hospital. Tuntutan akan didaftarkan dan kami akan berhubung dengan panel hospital untuk mengesahkan tuntutan tersebut.

  Sekiranya “hospital bukan panel” atau “hospital tidak terlibat” dipilih, tuntutan akan didaftarkan, dan anda perlu menyediakan maklumat dan bukti tuntutan yang diperlukan (jika ada) seperti yang diarahkan dalam aplikasi kami.

Saya adalah penama, saya telah membuat tuntutan saya melalui aplikasi. Berapa lama saya perlu menunggu untuk menerima jumlah perlindungan?

Kami akan memproses tuntutan anda dan membayarkan jumlah perlindungan yang diluluskan ke dalam akaun bank anda dalam masa 7 hari bekerja setelah menerima semua maklumat tuntutan yang diperlukan dari hospital panel atau dari anda.

Harap maklum bahawa untuk polisi amanah, wang yang dituntut akan dibayar ke akaun bank pemegang amanah. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amanah, anda boleh merujuk kepada Soalan Lazim Penamaan & Amanah.

Bolehkah penama saya melantik orang lain untuk membuat tuntutan?

Tidak boleh. Kami hanya menerima tuntutan dari penama anda yang mempunyai akaun DearTime berdaftar untuk melindungi hak penama dan memastikan tuntutan itu sah.

Adakah pengecualian yang perlu saya tahu?

Kematian:
Pelan ini tidak melindungi kematian akibat membunuh diri dalam tempoh tahun pertama daripada tarikh perlindungan bermula.

Kemalangan (Kematian):
Pelan ini tidak melindungi kematian akibat kemalangan sekiranya disebabkan oleh kecederaan diri sendiri, mabuk, peperangan/seakan tindakan peperangan, membuat tangkapan sebagai pegawai undang-undang, tindakan haram, perlumbaan dipasang atau beroda, penerbangan bukan komersial, sukan profesional, penggunaan enjin prototaip, penyakit berjangkit, mengandung, bersalin, keguguran, penyakit/kecederaan sedia ada, radiasi nuklear, atau menolak rawatan perubatan.

Sila rujuk pada Kontrak untuk senarai penuh pengecualian

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai tuntutan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Tuntutan Produk Hilang Upaya dan Produk Kemalangan (menyebabkan hilang upaya)

Bagaimana saya membuat tuntutan?

Adalah menjadi keutamaan kami untuk memastikan anda berjaya mendaftar tuntutan. Oleh itu, kami telah mendigitalkan proses tuntutan, anda boleh menyelesaikan proses tuntutan menggunakan aplikasi kami.

Apakah langkah-langkah yang terlibat dalam membuat tuntutan Penyakit Kritikal?

DearTime telah membuat tuntutan insurans mudah secara digital untuk kemudahan utama anda:

Langkah: 

 1. Dalam aplikasi kami, pilih produk yang mana pihak yang menuntut (Pemilik Kontrak) ingin membuat tuntutan dari menu “Tuntutan”.
 2. Baca dan akui persetujuan untuk membenarkan kami mendapatkan laporan perubatan yang diperlukan dari doktor/hospital anda yang memberi rawatan untuk mengesahkan tuntutan tersebut.
 3. Gunakan imbasan muka untuk mengesahkan identiti pihak yang menuntut (setelah 3 kali gagal, kod pin akan dihantar ke nombor telefon berdaftar untuk pengesahan).
 4. Pilih hospital yang pihak yang diinsuranskan menerima rawatan dari senarai hospital panel kami (untuk produk bukan perubatan sahaja). Kod tuntutan akan dihasilkan.

  Nota:

  • Sila pilih “hospital bukan panel” jika hospital tidak ada dalam senarai.
  • Sila pilih “hospital tidak terlibat” jika pihak yang diinsuranskan tidak dimasukkan / dirawat / terlibat di hospital
   mana pun.
 5. Sekiranya hospital panel dipilih, pihak yang menuntut hanya perlu menunjukkan kod tuntutan di jabatan / kaunter rekod perubatan dan membayar yuran laporan perubatan kepada hospital. Tuntutan akan didaftarkan dan kami akan berhubung dengan panel hospital untuk mengesahkan tuntutan tersebut.

  Sekiranya “hospital bukan panel” atau “hospital tidak terlibat” dipilih, tuntutan akan didaftarkan, dan anda perlu menyediakan maklumat dan bukti tuntutan yang diperlukan (jika ada) seperti yang diarahkan dalam aplikasi kami.

Saya telah membuat tuntutan saya melalui aplikasi. Berapa lama saya perlu menunggu untuk menerima jumlah perlindungan?

Kami akan memproses tuntutan anda dan membayarkan jumlah perlindungan yang diluluskan ke dalam akaun bank anda dalam masa 7 hari bekerja setelah menerima semua maklumat tuntutan yang diperlukan dari hospital panel atau dari anda.

Bolehkah saya melantik orang lain untuk membuat tuntutan bagi pihak saya?

Tidak boleh. Kami hanya menerima tuntutan dari anda (sebagai Pemilik Kontrak) untuk melindungi hak anda dan memastikan tuntutan itu sah.

Adakah pengecualian yang perlu saya tahu?

Hilang Upaya:
Pelan ini tidak melindungi hilang upaya akibat kecederaan diri sendiri, penerbangan bukan komersial, peperangan/seakan tindakan peperangan, penyakit sedia ada, tindakan haram dan mabuk.

Kemalangan (menyebabkan hilang upaya):
Pelan ini tidak melindungi hilang upaya akibat kemalangan sekiranya disebabkan oleh kecederaan diri sendiri, mabuk, peperangan/seakan tindakan peperangan, membuat tangkapan sebagai pegawai undang-undang, tindakan haram, perlumbaan dipasang atau beroda, penerbangan bukan komersial, sukan profesional, penggunaan enjin prototaip, penyakit berjangkit, mengandung, bersalin, keguguran, penyakit/kecederaan sedia ada, radiasi nuklear, atau menolak rawatan perubatan.

Sila rujuk pada Kontrak untuk senarai penuh pengecualian.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai tuntutan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Tuntutan Perubatan

Bagaimana saya membuat tuntutan?

DearTime telah membuat tuntutan insurans mudah secara digital untuk kemudahan utama anda.Sekiranya anda memasuki salah satu hospital panel kami, anda hanya perlu mendaftar dengan kad perubatan digital DearTime anda di kaunter hospital. Kami akan berhubung dengan hospital panel dan mengeluarkan Surat Jaminan anda untuk dimasukkan hospital tanpa tunai anda.

Di mana saya boleh mendapatkan kad perubatan saya?

Kad perubatan anda terdapat di bawah menu “Tuntutan” di Aplikasi DearTime anda.

Adakah saya perlu membayar deposit masuk setelah Surat Jaminan dikeluarkan?

Ya, kebanyakan hospital memerlukan deposit sebagai proses kemasukan mereka. Deposit ini akan dikembalikan kepada anda setelah Deduktibel dan caj yang tidak dilindungi di bawah pelan Perubatan anda.

Apa itu Deduktibel?

Deduktibel adalah jumlah bil perubatan yang perlu anda bayar terlebih dahulu untuk setiap kemasukan ke hospital swasta sebelum DearTime membayar perbelanjaan yang layak selebihnya.

Mengapa penerbitan Surat Jaminan saya ditolak?

Terdapat pelbagai sebab Surat Jaminan anda tidak dapat dikeluarkan. Berikut adalah beberapa contoh:

 • Perlindungan Perubatan anda tidak aktif, atau premium tidak dibayar.
 • Keadaan perubatan / fizikal anda termasuk dalam senarai pengecualian.
 • Anda dimasukkan ke hospital bukan panel.
Sudah berjam-jam doktor saya mengatakan bahawa saya boleh keluar dari hospital tetapi bil perubatan masih belum dapat diselesaikan. Berapa lama saya perlu menunggu?

Rata-rata, doktor memerlukan beberapa jam untuk melengkapkan laporan perubatan anda sebelum kakitangan pentadbir hospital dapat membuat bil hospitalisasi akhir anda. Setelah bil siap, DearTime mengambil masa sekitar 30 minit untuk memproses bil akhir dan mengeluarkan surat jaminan akhir kepada hospital panel. Sekiranya terdapat jumlah tertunggak yang tidak dilindungi di bawah pelan Perubatan anda, kakitangan pentadbir hospital akan menasihati anda dengan sewajarnya.

Sekiranya saya dimasukkan ke hospital bukan panel (termasuk hospital kerajaan) atau saya telah dikenakan sebarang kos rawatan perubatan yang tidak memerlukan kemasukan, bagaimana saya menuntut perlindungan insurans Perubatan saya?

DearTime telah membuat tuntutan insurans mudah secara digital untuk kemudahan anda. Sekiranya anda dimasukkan ke hospital bukan panel atau hospital kerajaan, anda boleh menuntut pembayaran bil perubatan anda dengan memberikan maklumat yang diperlukan dan memuat naik bukti tuntutan dalam aplikasi DearTime anda.

Saya telah membuat tuntutan saya untuk pembayaran balik bil perubatan. Berapa lama saya perlu menunggu untuk menerima pembayaran balik saya?

Mulai dari tarikh kami menerima semua maklumat tuntutan yang diperlukan dari anda, kami akan memproses tuntutan anda dan membayar pembayaran balik yang diluluskan ke dalam akaun bank anda dalam masa 7 hari bekerja.

Pelan Perubatan saya mempunyai Had Tahunan. Apakah Had Tahunan?

Had Tahunan adalah jumlah maksimum yang boleh anda tuntut setiap tahun polisi. Had Tahunan anda akan diperbaharui pada setiap tarikh pembaharuan polisi.

Saya telah membayar premium untuk pelan Perubatan saya. Mengapa saya masih perlu membayar jumlah tetap (deduktibel) semasa saya dimasukkan ke hospital?

Dengan membayar sejumlah kecil bil hospitalisasi perubatan anda sendiri (deduktibel), DearTime dapat mengurangkan caj premium anda dengan ketara, sehingga membantu anda menjimatkan banyak wang dalam jangka masa panjang.

Adakah pengecualian yang tidak dilindungi dalam rancangan Perubatan?

Pelan ini tidak melindungi caj perubatan disebabkan penyakit sedia ada, pembedahan kosmetik/pembetulan, kondisi pergigian, mabuk, penyakit kelamin, penyakit berkuarantin, kecacatan kongenital, berkaitan kehamilan/bersalin, kecederaan diri sendiri, peperangan/seakan tindakan peperangan, radiasi nuklear, derma organ, terapi alternatif, gangguan mental, sukan berbahaya, penerbangan persendirian, atau pertukaran jantina.

Sila rujuk pada Kontrak untuk senarai penuh pengecualian.

Adakah tempoh menunggu?

Ada, bergantung pada jenis penyakit, tempoh menunggu berikut berlaku dari Tarikh Mula: 

 1. Selepas 120 hari dari Tarikh Mula untuk penyakit tertentu:
  • Hipertensi, diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskular.
  • Tumor, barah, sista, nodul, polip, batu sistem kencing dan sistem empedu.
  • Keadaan telinga, hidung dan tekak
  • Hernia, buasir, fistula, hidrokel dan varikokel.
  • Endometriosis termasuk penyakit sistem pembiakan.
  • Gangguan tulang belakang dan keadaan lutut.
 2. Selepas 30 hari dari Tarikh Mula untuk sebarang keadaan Perubatan/Fizikal lain kecuali Kecederaan Badan.
Adakah pelan Perubatan ini merangkumi kemasukan ke hospital di luar Malaysia?

Ya. Rawatan di luar Malaysia dilindungi tetapi berdasarkan pembayaran balik dan dengan syarat rawatan keadaan perubatan tersebut bermula dalam 90 hari berturut-turut dari tarikh berlepas dari Malaysia.

Saya dilindungi dalam rancangan Perubatan (GH) melalui Insurans Tajaan. Bolehkah saya menuntut perlindungan insurans ini jika saya dimasukkan ke hospital swasta?

Pelan perubatan (GH) di bawah Charity Insurance merangkumi semua rawatan dan kemasukan ke Hospital Kerajaan (“GH”) sahaja.

Siapa yang boleh saya hubungi untuk pertanyaan mengenai tuntutan saya dan di mana saya boleh mendapatkan lebih banyak maklumat?

Sembang Langsung: dalam aplikasi DearTime
Talian Bantuan Pelanggan: +603 8605 3511
E-mel: help@deartime.com

Kesyukuran


Apa itu Kesyukuran?

Hidup ini sibuk, dan kadang-kadang mudah lupa untuk menunjukkan rasa terima kasih atas semua yang anda telah terima. Pada masa yang sama, tindakan penghadiahan juga membantu meningkatkan kesejahteraan emosi anda dengan menyebarkan kasih sayang dan perhatian kepada masyarakat melalui DearTime – Dana Amal, yang pertama seumpamanya.

Bagaimana Kesyukuran berfungsi?

10% daripada premium insurans yang akan dibayar akan diperuntukkan sebagai Kesyukuran, yang boleh digunakan oleh Pemilik sebagai diskaun premium untuk dirinya sendiri (jika Pemilik diklasifikasikan sebagai kumpulan B40), sebagai ucapan terima kasih kepada Perujuk (jika ada), atau sebagai hadiah kepada Insurans Tajaan.

Pemilik dapat memperuntukkan ke mana-mana kategori dengan had hingga 10%, semasa permohonan pembelian melalui aplikasi mudah alih kami.

Contoh:

Sekiranya Pemilik berada di bawah kumpulan B40:
KategoriPeratusan (%)
Pemilik (diri)5
Perujuk2
Insurans Tajaan3
Jumlah10
 
Sekiranya Pemilink tidak berada di bawah kumpulan B40:
KategoriPeratusan (%)
Perujuk5
Insurans Tajaan5
Jumlah10

Apa itu Kumpulan B40?

Kumpulan B40 adalah kumpulan berpendapatan rendah yang membentuk 40% warganegara Malaysia terbawah yang pendapatan isi rumah bulanan adalah RM4,849 dan ke bawah.

Sekiranya saya berada di bawah kumpulan B40, bagaimana diskaun premium berfungsi?

Diskaun premium akan ditunjukkan pada halaman pembayaran berdasarkan peratusan yang telah anda peruntukkan.

Apa yang akan terjadi pada Kesyukuran saya sekiranya gaji saya meningkat di atas ambang B40 pada masa yang akan datang?

Sebaik sahaja anda mengemas kini pendapatan anda dalam permohonan kami dan melebihi ambang, anda tidak akan layak untuk menerima Kesyukuran. Oleh itu, premium anda akan diselaraskan dengan sewajarnya pada tarikh akhir premium seterusnya. Peratusan yang diperuntukkan untuk diri anda akan diagihkan semula kepada Insurans Tajaan.

Boleh saya tahu bagaimana sumbangan saya kepada Insurans Tajaan berfungsi?

Peratusan yang anda peruntukkan kepada Insurans Tajaan akan disumbangkan ke Dana Amal kami. Dana amal itu akan digunakan untuk menaja insurans bagi mereka yang tidak mampu membelinya. Untuk lebih terperinci, sila rujuk Soalan Lazim Insurans Tajaan.

Mengapa saya perlu memperuntukkan Kesyukuran untuk Insurans Tajaan?

Slogan DearTime adalah “Menyinari Kehidupan Seorang Lagi Insan”. Kami sangat yakin untuk menghulurkan tangan kepada mereka yang benar-benar memerlukan insurans, terutama mereka yang berada dalam kumpulan berpendapatan rendah melalui insurans Tajaan. Dengan penyertaan anda yang penuh kasih dalam Kesyukuran, kami dapat “Menyinari Kehidupan Seorang Lagi Insan”.

Adakah saya berpeluang untuk memperuntukkan Kesyukuran jika saya ditaja oleh DearTime Berhad – Dana Amal?

Sekiranya Anda ditaja di bawah Insurans Tajaan, jumlah Kesyukuran akan diperuntukkan sepenuhnya kepada DearTime Berhad – Dana Amal.

Bolehkah saya menukar peruntukan Kesyukuran pada bila-bila masa?

Ya, anda boleh membuat perubahan pada peruntukan Kesyukuran anda melalui aplikasi mudah alih kami. Peruntukan baru akan berkuatkuasa pada tarikh akhir premium berikutnya.

Apa itu Perujuk?

Pihak yang menjemput anda untuk menyertai kami dikenali sebagai Perujuk. Nama Perujuk akan muncul di bahagian Kesyukuran, dan anda boleh memperuntukkan sebahagian daripada Kesyukuran sebagai tanda terima kasih. Untuk keterangan lebih lanjut, sila rujuk Soalan Lazim Program Rujukan.

Sekiranya polisi saya tidak sah, apa yang akan berlaku dengan jumlah Hari Kesyukuran yang telah diperuntukkan?

Kami menjunjung tinggi prinsip Kesyukuran (“hadiah”), semua Kesyukuran yang telah diperuntukkan tidak akan dibatalkan dan tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apa pun.

Sertai senarai!

Daftar di sini untuk mendapatkan berita, kemas kini dan tawaran istimewa yang dihantar ke peti masuk anda. Nantikan!

Muat Turun Aplikasi

Sila muat turun aplikasi untuk mengetahui lebih lanjut.