Kenyataan Privasi

Di antara aset terpenting DearTime Berhad dan / atau anak syarikatnya (secara individu dan kolektif disebut sebagai "DearTime") adalah kepercayaan dan keyakinan yang diberikan untuk mengendalikan maklumat dengan betul.

Table of Contents

Umum

Di antara aset terpenting DearTime Berhad dan / atau anak syarikatnya (secara individu dan kolektif disebut di sini sebagai “DearTime”) adalah kepercayaan dan keyakinan yang diberikan untuk mengendalikan maklumat dengan betul. Pelanggan dan bakal pelanggan mengharapkan kami menyimpan maklumat mereka dengan tepat, dilindungi dari manipulasi dan kesalahan, selamat dari pencurian dan bebas dari pendedahan yang tidak beralasan. Kami melindungi keselamatan data pelanggan dan bakal pelanggan kami dengan mematuhi Ordinan Data Peribadi (Privasi), dan semua undang-undang tempatan yang relevan, dan memastikan kepatuhan oleh kakitangan kami dengan standard keselamatan dan kerahsiaan yang ketat.

Kenyataan ini memberi anda pemberitahuan mengenai mengapa data peribadi anda dikumpulkan, bagaimana ia dimaksudkan untuk digunakan, kepada siapa data peribadi anda dapat dipindahkan, bagaimana mengakses, mengkaji dan mengubah data peribadi anda, dan polisi kami mengenai pemasaran langsung dan penggunaan kuki. Dengan menggunakan laman web ini, anda menerima amalan dan polisi dalam pernyataan privasi ini. Sekiranya anda keberatan dengan sebarang amalan dan dasar dalam pernyataan ini, jangan gunakan laman web ini untuk menyerahkan maklumat peribadi anda kepada DearTime.

Laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum. Walaupun kami menggunakan usaha yang wajar untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web ini, DearTime tidak menjamin ketepatan mutlaknya atau menerima tanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan akibat ketidaktepatan atau peninggalan. Tanpa kebenaran dari DearTime terlebih dahulu, tidak ada maklumat yang terdapat di laman web ini yang dapat disalin, kecuali untuk penggunaan peribadi, atau diedarkan semula.

DearTime menyedari tanggungjawabnya berkaitan dengan pengumpulan, pemegangan, pemprosesan atau penggunaan data peribadi. Penyediaan data peribadi anda adalah sukarela. Anda mungkin memilih untuk tidak memberikan kami data yang diminta, tetapi kegagalan untuk melakukannya dapat menghalang kemampuan kami untuk berniaga atau memberikan perkhidmatan kepada anda. DearTime tidak akan mengumpulkan maklumat yang mengenal pasti anda secara peribadi melalui laman web ini kecuali dan sehingga anda membeli produk atau perkhidmatan kami, mendaftar sebagai ahli, atau menyerahkan maklumat peribadi untuk tujuan permohonan pekerjaan.

Laman web ini, dan platform media sosial kami tidak ditujukan untuk orang yang berada di dalam bidang kuasa yang menyekat penyebaran maklumat oleh kami atau penggunaan platform media sosial tersebut. Sekiranya ini berlaku untuk anda, kami akan menasihati anda untuk memberitahu diri anda tentang dan mematuhi sekatan yang berkaitan, dan DearTime tidak bertanggungjawab terhadap hal ini.

Bagaimana kami mengumpulkan data

Kami akan mengumpulkan dan menyimpan maklumat yang anda masukkan di laman web kami, atau memberikan kepada kami melalui saluran lain termasuk data peribadi sensitif dan maklumat polisi insurans (secara kolektif disebut sebagai “Data Peribadi”) yang sebelumnya diberikan kepada kami pada / dalam permohonan, pembaharuan anda atau pengubahsuaian polisi insurans sama ada secara lisan atau bertulis. Kami juga dapat memperoleh maklumat peribadi atau bukan peribadi yang dikumpulkan secara sah mengenai anda dari entiti gabungan, rakan niaga dan sumber pihak ketiga yang bebas. Kami juga dapat mengumpulkan beberapa maklumat mengenai komputer anda atau peranti lain yang digunakan semasa anda melayari laman web ini.

Sekiranya anda menggunakan mana-mana ciri atau platform media sosial, baik di laman web kami, aplikasi yang kami sediakan, atau sebaliknya melalui penyedia media sosial, kami mungkin mengakses dan mengumpulkan maklumat mengenai anda melalui penyedia media sosial tersebut sesuai dengan polisi mereka. Semasa menggunakan ciri media sosial, kami mungkin mengakses dan mengumpulkan maklumat yang telah anda pilih untuk disediakan dan disertakan dalam profil atau akaun media sosial anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, jantina, hari lahir, alamat e-mel, alamat, lokasi dll. Akses kami ke maklumat ini mungkin terhad atau disekat berdasarkan tetapan privasi anda dengan penyedia media sosial yang berkaitan.

Mengapa kami mengumpulkan data peribadi anda dan bagaimana ia dapat digunakan?

Data peribadi dikumpulkan untuk tujuan berikut:

 • untuk memproses, mengurus, melaksanakan dan melaksanakan permintaan atau transaksi yang difikirkan oleh borang yang terdapat di laman web kami atau dokumen lain yang mungkin anda serahkan kepada kami dari semasa ke semasa;
 • untuk merancang atau meningkatkan produk dan perkhidmatan sedia ada yang disediakan oleh kami;
 • untuk berkomunikasi dengan anda termasuk untuk menghantar komunikasi pentadbiran kepada anda mengenai sebarang akaun yang mungkin anda miliki dengan kami atau mengenai perubahan masa depan pada penyataan privasi ini;
 • untuk penyelidikan statistik atau aktuari yang dilakukan oleh DearTime, industri perkhidmatan kewangan atau pengawal selia masing-masing;
 • untuk pemadanan data, perniagaan dalaman dan tujuan pentadbiran;
 • untuk membantu dalam tujuan penegakan undang-undang, penyiasatan oleh polis atau pemerintah atau pihak berkuasa lain dan untuk memenuhi persyaratan yang dikenakan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku atau kewajiban lain yang dilakukan kepada pemerintah atau pihak berkuasa;
 • untuk memperibadikan penampilan laman web kami, memberikan cadangan produk yang relevan dan memberikan iklan yang disasarkan di laman web kami atau melalui saluran lain;
 • tujuan lain seperti yang diberitahu semasa pengumpulan; dan
  tujuan lain yang berkaitan langsung dengan mana-mana perkara di atas.

Dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, Anda menerima bahawa DearTime dapat menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan, untuk memenuhi tujuan (tujuan) yang dikumpulkannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. DearTime menggunakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk mencegah akses, pemprosesan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan tanpa izin atau tidak sengaja termasuk mengehadkan akses fizikal ke data dalam sistem DearTime dan penyulitan data sensitif semasa memindahkan data tersebut. Langkah-langkah yang munasabah akan diambil untuk menghapus atau memusnahkan maklumat apabila tidak diperlukan lagi untuk tujuan di atas.

Untuk dasar kami mengenai penggunaan data peribadi anda untuk tujuan promosi atau pemasaran, silakan lihat bagian berjudul “Penggunaan Data Peribadi untuk Tujuan Pemasaran Langsung”.

Siapa yang mungkin diberi data peribadi anda?

Data peribadi akan dirahsiakan tetapi mungkin, jika diizinkan oleh undang-undang dan di mana pendedahan sedemikian diperlukan untuk memenuhi tujuan atau tujuan yang berkaitan langsung dengan mana data peribadi dikumpulkan, memberikan data peribadi tersebut kepada pihak berikut (untuk dasar kami berkongsi data peribadi anda untuk tujuan promosi dan pemasaran, lihat bahagian berjudul “Penggunaan Data Peribadi untuk Tujuan Pemasaran Langsung”):

 • mana-mana orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai ejen DearTime berhubung dengan pengedaran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh DearTime;
 • mana-mana ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga (di dalam atau di luar DearTime) yang menyediakan pentadbiran, pemprosesan data, telekomunikasi, komputer, pembayaran, pengumpulan hutang atau penjelasan sekuriti, penyumberan luar teknologi, perkhidmatan pusat panggilan, perkhidmatan mel dan percetakan yang berkaitan dengan operasi perniagaan DearTime dan penyediaan perkhidmatan DearTime kepada anda;
 • mana-mana syarikat anggota DearTime yang berkaitan dengan penyediaan atau pemasaran perkhidmatan insurans;
 • mana-mana ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga (dalam atau luar DearTime) termasuk syarikat yang membantu menyampaikan perkhidmatan kami, seperti syarikat insurans semula, syarikat pengurusan pelaburan, syarikat penyiasatan tuntutan, persatuan industri atau persekutuan;
 • syarikat lain yang membantu mengumpulkan maklumat anda atau berkomunikasi dengan anda, seperti syarikat penyelidikan dan agensi penarafan, untuk meningkatkan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda; dan
 • badan pemerintah atau pengawalseliaan atau mana-mana orang yang kepadanya syarikat DearTime mesti mendedahkan data: (a) di bawah kewajiban undang-undang dan / atau peraturan dalam bidang kuasa yang berlaku untuk syarikat DearTime tersebut; atau (b) berdasarkan perjanjian antara syarikat DearTime dan pemerintah, badan pengawal selia atau orang lain yang berkaitan.

Sehubungan dengan data peribadi yang dikumpulkan oleh kami semasa memberikan perkhidmatan sehubungan dengan skim amanah induk dana simpanan wajib kami, data peribadi tersebut hanya akan dipindahkan ke pihak di atas untuk tujuan memberikan perkhidmatan berkaitan dana simpanan mandatori.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin membeli perniagaan atau menjual satu atau lebih perniagaan kami (atau bahagiannya) dan di mana diizinkan oleh undang-undang, data peribadi anda boleh dipindahkan atau diungkapkan sebagai sebahagian daripada pembelian atau penjualan atau cadangan pembelian atau penjualan . Sekiranya kita membeli perniagaan, data peribadi yang diterima dengan perniagaan tersebut akan diperlakukan sesuai dengan pernyataan privasi ini, jika dapat dilakukan dan diizinkan untuk melakukannya.

Sekiranya dibenarkan oleh undang-undang, data peribadi anda mungkin diberikan kepada mana-mana pihak di atas yang mungkin berada di Malaysia atau di luar Malaysia. Maklumat anda boleh dipindahkan ke, disimpan, dan diproses di Malaysia atau bidang kuasa lain di mana mana syarikat DearTime berada, atau bidang kuasa di mana kontraktor pihak ketiga berada atau dari mana kontraktor pihak ketiga memberikan perkhidmatan kepada kami. Dengan memberikan kami maklumat peribadi anda atau menggunakan perkhidmatan kami atau laman web atau aplikasi kami, anda bersetuju untuk memindahkan maklumat tersebut di luar bidang kuasa anda ke kemudahan kami atau kepada pihak ketiga yang kami kongsikan seperti yang dijelaskan di atas.

Hak akses ke data peribadi

Anda berhak untuk:

 • mengesahkan sama ada DearTime menyimpan data peribadi mengenai anda dan untuk mengakses data tersebut;
 • menghendaki DearTime untuk membetulkan data peribadi yang berkaitan dengan anda yang tidak tepat; dan
 • bertanya mengenai dasar dan amalan DearTime yang berkaitan dengan data peribadi.

Permintaan untuk akses, pembetulan atau pertanyaan lain yang berkaitan dengan data peribadi anda harus diajukan ke Unit Layanan Pelanggan kami:

Unit Perhubungan Pelanggan
2-7-1 Plaza Bukit Jalil, 1 Persiaran Jalil 1,
Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

No Tel: 03-8605 3511

DearTime berhak untuk mengenakan kos yang berkaitan langsung dan diperlukan untuk pemprosesan setiap permintaan akses data peribadi.

Penggunaan data peribadi untuk tujuan pemasaran langsung

Sebagai tambahan kepada tujuan yang dinyatakan di atas, jika diizinkan oleh undang-undang, DearTime dapat menggunakan nama dan perincian hubungan anda untuk tujuan promosi atau pemasaran termasuk mengirimkan bahan promosi dan melakukan pemasaran langsung berkaitan dengan produk, perkhidmatan, nasihat dan subjek berikut: insurans ; anuiti; Kumpulan Wang Simpanan Wajib / Skim Persaraan Pekerjaan Ordinan dana kekayaan pengurusan; pelaburan; perbankan; perkhidmatan kewangan; kad kredit; rawatan perubatan / kesihatan; pendidikan; pengambilan; latihan; program ganjaran / kesetiaan / keistimewaan; tujuan amal / tidak menguntungkan; (“Kelas Subjek Pemasaran”). Walau bagaimanapun, berkaitan dengan data peribadi yang dikumpulkan oleh DearTime sementara memberikan sebarang perkhidmatan berkenaan dengan skim amanah induk dana simpanan wajib kami, data peribadi tersebut hanya akan digunakan untuk mempromosikan atau memasarkan produk atau perkhidmatan apa pun yang berkaitan secara langsung dengan dana simpanan mandatori kami. skema.

Untuk tujuan pemasaran langsung, kami mungkin, jika diizinkan oleh undang-undang, memberikan maklumat peribadi anda (kecuali data peribadi yang dikumpulkan oleh DearTime sambil memberikan sebarang perkhidmatan berkenaan dengan skim amanah induk dana simpanan wajib kami) kepada penyedia (sama ada dalam atau di luar DearTime) daripada mana-mana Kelas Subjek Pemasaran yang dijelaskan di atas dan pusat panggilan, pemasaran atau perkhidmatan penyelidikan sehingga mereka dapat menghantar bahan promosi kepada anda dan melakukan pemasaran langsung berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan (bahan-bahan ini mungkin dihantar kepada anda melalui surat pos, e-mel atau cara lain). Sekiranya dibenarkan oleh undang-undang, kami dapat memberikan data peribadi anda kepada penyedia (sama ada di dalam atau di luar DearTime) mana-mana Kelas Subjek Pemasaran untuk mendapatkan keuntungan.

Sebelum menggunakan atau memberikan data peribadi anda untuk tujuan dan kepada penerima pindahan yang dinyatakan dalam bahagian ini, kami mungkin diharuskan oleh undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bertulis anda, dan dalam kes seperti itu, hanya setelah memperoleh persetujuan bertulis tersebut, kami dapat menggunakan dan memberikan data peribadi anda untuk tujuan promosi atau pemasaran.

Jenis data peribadi yang akan digunakan dan disediakan oleh DearTime untuk tujuan pemasaran langsung seperti yang dijelaskan di atas adalah nama anda dan maklumat hubungan yang relevan, walaupun kami mungkin memiliki data peribadi tambahan.

Sekiranya persetujuan anda diperlukan, dan anda memberikan persetujuan tersebut, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk penggunaan dan penyediaan kepada pihak ketiga oleh DearTime data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung dan selepas itu DearTime akan berhenti menggunakan atau memberikan data tersebut untuk terus tujuan pemasaran.

Sekiranya anda telah memberikan persetujuan dan ingin menariknya, sila maklumkan kepada kami dengan menghubungi Unit Khidmat Pelanggan kami.

Penggunaan kuki

Kuki adalah pengecam unik yang diletakkan di komputer anda atau peranti lain oleh pelayan web, yang mengandungi maklumat yang kemudiannya dapat dibaca oleh pelayan yang mengeluarkan kuki kepada anda. DearTime mungkin menggunakan kuki di pelbagai laman web yang kami jaga. Maklumat yang dikumpulkan (termasuk tetapi tidak terbatas pada: alamat IP anda (dan nama domain), perisian penyemak imbas, jenis dan konfigurasi penyemak imbas anda, tetapan bahasa, lokasi geografi, sistem operasi, laman web rujukan, halaman dan kandungan yang dilihat, dan jangka masa lawatan) akan digunakan untuk menyusun statistik agregat mengenai bagaimana pelawat kami menjangkau dan melayari laman web kami untuk membantu kami memahami bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman anda mengenainya. Maklumat sedemikian dikumpulkan tanpa nama dan anda tidak dapat dikenali kecuali anda telah log masuk sebagai ahli. Kami menggunakan data tersebut hanya untuk tujuan peningkatan dan pengoptimuman laman web. Kuki juga membolehkan laman web kami mengingati anda dan pilihan anda, dan menyesuaikan laman web untuk keperluan anda Mengiklankan kuki akan membolehkan kami menyediakan iklan di laman web kami yang paling relevan dengan anda, mis. dengan memilih iklan berdasarkan minat untuk anda, atau mencegah nasihat yang sama daripada terus muncul kepada anda.

Sebilangan besar penyemak imbas web pada mulanya disiapkan untuk menerima kuki. Sekiranya anda tidak mahu menerima kuki, anda boleh mematikan fungsi ini dalam tetapan penyemak imbas anda. Namun, dengan berbuat demikian anda mungkin tidak dapat menikmati sepenuhnya manfaat laman web kami dan ciri-ciri tertentu mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Pautan luaran

Sekiranya mana-mana bahagian laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain, laman web tersebut mungkin tidak beroperasi berdasarkan pernyataan privasi ini. Anda dinasihatkan untuk memeriksa pernyataan privasi di laman web tersebut untuk memahami dasar mereka mengenai pengumpulan, penggunaan, pemindahan dan pendedahan data peribadi.

Pindaan pada penyataan privasi ini

DearTime berhak, pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan, untuk menambah, mengubah, mengemas kini atau mengubah pernyataan privasi ini, hanya dengan memberitahu anda tentang perubahan, pembaruan atau pengubahsuaian tersebut. Sekiranya kami memutuskan untuk mengubah dasar data peribadi kami, perubahan tersebut akan diberitahu di laman web kami supaya anda selalu mengetahui maklumat apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakan maklumat tersebut dan dalam keadaan apa maklumat tersebut diungkapkan. Sebarang perubahan, kemas kini atau pengubahsuaian akan berlaku dengan segera setelah diposkan.

Maklumat tambahan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai mana-mana bahagian dalam pernyataan privasi ini atau ingin maklumat tambahan mengenai amalan privasi data DearTime, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan maklumat hubungan di atas.

Muat Turun Aplikasi

Sila muat turun aplikasi untuk mengetahui lebih lanjut.

Sertai senarai!

Daftar di sini untuk mendapatkan berita, kemas kini dan tawaran istimewa yang dihantar ke peti masuk anda. Nantikan!